Αγγλικά


Οι κοινοτικοί κανόνες για τις Κρατικές Ενισχύσεις - Οδηγός
Οι κοινοτικοί κανόνες για τις Κρατικές Ενισχύσεις - Οδηγός Συγγραφέας: Ε. Μουαμελετζή, Σ. Παπαντωνιάδου, Αικ. Σγουρίδου
Εκδότης: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών – ΚΔΕΟΔ
Έτος Έκδοσης: 2002
ISBN: 960-8190-01-0

Πρωταρχικός στόχος του Οδηγού είναι να αποτελέσει ένα χρηστικό «εργαλείο» για τους αρμόδιους φορείς, που χορηγούν κρατικές ενισχύσεις. Η μορφή του είναι πρακτική, εμπλουτισμένη με παραδείγματα, και το περιεχόμενο του περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές. Ο Οδηγός επιχειρεί να απαντήσει σε βασικά ερωτήματα, ώστε να αποφεύγονται λάθη και παραλείψεις κατά την χορήγηση των ενισχύσεων, και επισημαίνει στους φορείς τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει των κοινοτικών διατάξεων. Ο Oδηγός απευθύνεται, επίσης, στις επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, οι οποίες πρέπει να γνωρίζουν τις επιπτώσεις από την χορήγηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων, καθώς οι κυρώσεις που μπορεί να επιβληθούν φθάνουν μέχρι και την έντοκη επιστροφή της ενίσχυσης από την επιχείρηση. Η ύλη περιέχει τους γενικούς κοινοτικούς κανόνες ουσίας σχετικά με την έννοια και την συμβατότητα των κρατικών ενισχύσεων, καθώς και την διαδικασία έγκρισής τους, ενώ ξεχωριστή αναφορά γίνεται στους ειδικούς κανόνες για τις επιμέρους κατηγορίες ενισχύσεων και στις ενισχύσεις που χορηγούνται μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευθεί τον Οδηγό από την Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του ΚΔΕΟΔ (Δ/νση: Τ.Θ. 14, 551 02 Καλαμαριά-Θεσσαλονίκη, τηλ: 2310-486.947, fax: 2310-476.105, e-mail: moke@cieel.gr).
 
Acrobat Reader Περιεχόμενα
Acrobat Reader Πλήρες κείμενο
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.