Αγγλικά

31/08/2023 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών στον τομέα της αλιείας

Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 49 του απαλλακτικού Κανονισμού 2022/2473 για τον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθεστώτα ενισχύσεων για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από πλημμύρες, πυρκαγιές, χαλαζοπτώσεις, υδροστρόβιλους και κατολισθήσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας και, συγκεκριμένα: SA.109196 (Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας), SA.109104 (Π.Ε. Δυτικής Αττικής, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, Π.Ε. Κορινθίας, Π.Ε. Ρόδου, Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Κέρκυρας, Π.Ε. Αχαΐας, Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. Μαγνησίας), και SA.108991 (Π.Ε. Ευβοίας).
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.