Αγγλικά

27/07/2023 Ελληνικές ad hoc ενισχύσεις στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 53 του ΓΑΚ 651/2014, δύο ad hoc ενισχύσεις υπέρ του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, που αφορούν: α) τη δημιουργία ηχογραφικού κέντρου και στούντιο επαυξημένης πραγματικότητας και β) τηυ βελτίωση της προσβασιμότητας στο χώρο
Οι ελληνικές αρχές θέσπισαν, βάσει του άρθρου 53 του ΓΑΚ 651/2014, δύο ad hoc ενισχύσεις υπέρ του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Η πρώτη ενίσχυση (SA.108814) αφορά στη δημιουργία ηχογραφικού κέντρου και στούντιο επαυξημένης πραγματικότητας, με βάση τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές ηχητικών συστημάτων και εξοπλισμού, ώστε να πληρούνται οι πλέον αυστηρές απαιτήσεις για την πραγματοποίηση ηχογραφήσεων άριστης επαγγελματικής ποιότητας. Το στούντιο επαυξημένης πραγματικότητας (extended reality studio) αποτελεί μία καινοτόμα πρωτοβουλία, η οποία θα ενισχύσει τη δημιουργία οπτικοακουστικών παραγωγών, με την αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών αιχμής, όπως VR (Virtual reality-Εικονική πραγματικότητα), AR (Augmented reality-Επαυξημένη πραγματικότητα), Projection Mapping (χαρτογραφημένη προβολή), Spatial audio (Χωρικός ήχος) και Motion Capture (σύλληψη κίνησης). Το μέτρο, προϋπολογισμού 1.520.364 ευρώ, θα καλύψει το 100% των απαραίτητων δαπανών.

Η δεύτερη ενίσχυση (SA.108813) αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών και εγκαταστάσεων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας όλων των επισκεπτών, με έμφαση σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα. Μέσω αυτού, αποσκοπείται η προσέλκυση περισσότερων ΑμεΑ, ατόμων ηλικίας 65+ ετών και εν γένει εμποδιζόμενων ατόμων, αλλά και η καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Στο πλαίσιο του έργου, θα βελτιωθούν υφιστάμενες υποδομές για την απρόσκοπτη μετακίνηση εμποδιζόμενων ατόμων και ατόμων με αναπηρία στο εξωτερικό και εσωτερικό των κτιρίων (τοποθέτηση οδεύσεων τυφλών, διορθώσεις των κλίσεων των ραμπών για συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, χειρολισθήρες, κλπ.), θα τοποθετηθούν απαραίτητες εγκαταστάσεις για τη διευκόλυνση της κίνησης ατόμων με κινητικά προβλήματα στο εσωτερικό των κτηρίων (αναβατόρια), καθώς και οπτικοακουστικός εξοπλισμός για την παρακολούθηση των εκδηλώσεων από ΑμεΑ. Το μέτρο, προϋπολογισμού 301.320 ευρώ, θα καλύψει το 100% των απαραίτητων δαπανών.
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.