Αγγλικά

27/07/2023 Ελληνική ad hoc ενίσχυση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – SA.108816

Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 53 του ΓΑΚ 651/2014, ad hoc ενίσχυση υπέρ του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, για τη διευκόλυνση της προσέλκυσης ατόμων 65+ ετών και ΑμεΑ
Οι ελληνικές αρχές θέσπισαν βάσει του άρθρου 53 του ΓΑΚ 651/2014, ad hoc ενίσχυση υπέρ του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, με σκοπό τη βελτίωση των υποδομών του για τη διευκόλυνση της προσέλκυσης ατόμων 65+ ετών και ΑμεΑ.

Στόχοι του έργου είναι η βελτιστοποίηση των εγκαταστάσεων, των ψηφιακών υποδομών και των υποδομών πρόσβασης του Μεγάρου και η εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να καταστεί εύκολη η πρόσβαση και να βελτιωθεί η εμπειρία των εκδηλώσεων για άτομα 65+ ετών, καθώς και άτομα με αναπηρία και προβλήματα υγείας.

Στο πλαίσιο του μέτρου, θα πραγματοποιηθούν οι εξής πέντε δράσεις: α) τεχνολογική αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών για την προώθηση της καθολικής προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία και την προσέλκυση ατόμων 65+ στις εκδηλώσεις του Μεγάρου, με προμήθεια δύο φορητών συστημάτων ακουστικής περιγραφής/υποβοήθησης συνολικής δυναμικότητας 900 ατόμων, με δυνατότητα ταυτόχρονης διερμηνείας σε 8 γλώσσες, β) βελτίωση του εξοπλισμού πρόσβασης, μέσω νέου συστήματος παρακολούθησης λειτουργίας ανελκυστήρων ΑμεΑ, εκσυγχρονισμού των υποδομών πρόσβασης στις εισόδους του παλαιού και του νέου κτιρίου, καθώς και στις σκηνές των αιθουσών και των υποδομών πρόσβασης στις αίθουσες και αναβάθμισης των κεντρικών ανελκυστήρων παλαιού και νέου κτιρίου, γ) βελτίωση των υποδομών και υπηρεσιών παρακολούθησης και ασφάλειας, μέσω ενός ενοποιημένου συστήματος ‘Public Address’ για την πραγματοποίηση δημόσιων εκπομπών ανακοινώσεων, ειδοποιήσεων έκτακτης ανάγκης και παροχής οδηγιών σε ΑμεΑ, καθώς και συστήματος παρακολούθησης και καταγραφής για λόγους ασφαλείας, δ) ανάπτυξη συστήματος ελέγχου φωτισμού με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των ΑμεΑ και ε) ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού του Μεγάρου σε θέματα διαχείρισης ΑμεΑ και ατόμων ηλικίας 65+ ετών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται σε 1.085.000 ευρώ και καλύπτει το 100% των απαραίτητων δαπανών.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202330/SA_108816_000E9789-0400-C932-9FB7-E12A73912CEC_8_1.pdf
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.