Αγγλικά

25/07/2023 Ελληνική ad hoc ενίσχυση για το Επιμελητήριο Αχαΐας – SA.108771

Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 56 του ΓΑΚ 651/2014, ad hoc ενίσχυση υπέρ του Επιμελητηρίου Αχαΐας για τη λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου
Οι ελληνικές αρχές θέσπισαν, βάσει του άρθρου 56 του ΓΑΚ 651/2014, ad hoc ενίσχυση υπέρ του Επιμελητηρίου Αχαΐας για τη λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του.

Στο πλαίσιο του έργου, πρόκειται να δημιουργηθεί ένας εκσυγχρονισμένος συνεδριακός χώρος 137 θέσεων με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, ειδικός χώρος για διερμηνείς και βεστιάριο. Παράλληλα πρόκειται να ανακαινιστεί η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, να πραγματοποιηθεί αναδιάταξη των γραφειακών χώρων στους ορόφους και να δημιουργηθεί ανελκυστήρας για ΑμεΑ.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.373.267 ευρώ. Συνολικό ποσό 1.167.276,95 ευρώ θα διατεθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και θα καλύψει το 100% των απαραίτητων δαπανών.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202330/SA_108771_30C08C89-0500-C161-BD94-C279C09AEF5F_8_1.pdf
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.