Αγγλικά

28/02/2023 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών στον αγροτικό τομέα

Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 30 του απαλλακτικού Κανονισμού 702/2014 για τον γεωργικό τομέα, διάφορα καθεστώτα αποζημιώσεων για επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 30 του απαλλακτικού Κανονισμού 702/2014 για τον γεωργικό τομέα, διάφορα καθεστώτα ενισχύσεων για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από πλημμύρες, σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τα καθεστώτα αυτά είναι, ειδικότερα, τα εξής: SA.105274 (Δήμος Βόλου), SA.105292 (Π.Ε. Ροδόπης), SA.105296 (Π.Ε. Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Ηλείας, Ευβοίας, Φωκίδας, Αχαΐας, Ανατολικής Αττικής και Βορείου Τομέα Αθηνών), SA.105515 (Π.Ε. Αχαΐας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Ηλείας, Ευβοίας, Φωκίδας, Ανατολικής Αττικής και Βορείου Τομέα Αθηνών), SA.105517 (Π.Ε. Μαγνησίας), SA.105526 (Π.Ε. Χανίων και Ρεθύμνου), SA.105527 (Π.Ε. Χαλκιδικής), SA.105529 (Π.Ε. Δυτικής Αττικής και Κορινθίας), SA.105530 (Π.Ε. Πρέβεζας), SA.105531 (Π.Ε. Δράμας), SA.105535 (Περιφέρεια Αττικής), SA.105536 (Π.Ε. Ηλείας), SA.105537 (Π.Ε. Θάσου, Καβάλας, Χαλκιδικής, Πιερίας και Χαλκιδικής), SA.105543 (Π.Ε. Καλύμνου), SA.105545 (Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας), SA.105546 (Π.Ε. Καστοριάς και Φλώρινας), SA.105550 (Π.Ε. Πιερίας), SA.105551 (Π.Ε. Άρτας), SA.105555 (Π.Ε. Τρικάλων), SA.105556 (Π.Ε. Λασιθίου), SA.105559 (Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας), SA.105560 (Π.Ε. Αχαΐας, Ανατολικής Αττικής και Βορείου Τομέα Αθηνών), SA.105561 (Π.Ε. Σποράδων), SA.105563 (Π.Ε. Ηρακλείου), SA.105565 (Περιφέρεια Κρήτης), SA.105566 (Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας), SA.105567 (Π.Ε. Αχαΐας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Ηλείας), SA.105573 (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας), SA.105574 (Δήμος Αλεξανδρούπολης), SA.105576 (Π.Ε. Ηρακλείου), SA.105577 (Π.Ε. Αττικής), SA.105578 (Π.Ε. Αττικής), SA.105579 (Π.Ε. Φθιώτιδας), SA.105581 (Π.Ε. Ηλείας), SA.105583 (Δήμος Σερρών), SA.105585 (Π.Ε. Τρικάλων), SA.105587 (Π.Ε. Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Κορινθίας και Φθιώτιδας), SA.105588 (Π.Ε. Πρέβεζας, Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων), SA.105592 (Δήμος Καλαμάτας), SA.105593 (Π.Ε. Ευβοίας), SA.105594 (Π.Ε. Ανατολικής Αττικής), SA.105598 (Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας), SA.105599 (Π.Ε. Καρδίτσας), SA.105602 (Π.Ε. Κέρκυρας και Ιθάκης), SA.105603 (Π.Ε. Πρέβεζας, Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων), SA.105604 (Π.Ε. Ανατολικής Αττικής), SA.105605 (Π.Ε. Ευβοίας), SA.105606 (Π.Ε. Κεφαλληνίας), SA.105607 (Π.Ε. Ευβοίας), SA.105608 (Π.Ε. Θεσσαλονίκης), SA.105609 (Π.Ε. Ευβοίας), SA.105610 (Π.Ε. Ημαθίας), SA.105621 (Π.Ε. Φωκίδας), SA.105622 (Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας), SA.105623 (Π.Ε. Μαγνησίας), SA.105627 (Π.Ε. Ευβοίας, Φωκίδας και Φθιώτιδας), SA.105629 (Π.Ε. Δυτικής Αττικής), SA.105290 (Π.Ε. Ευβοίας), SA.105632 (Π.Ε. Δυτικής Αττικής), SA.105633 (Περιφέρεια Κρήτης), SA.105635 (Π.Ε. Λάρισας), SA.105636 (Π.Ε. Λάρισας και Τρικάλων), SA.105639 (Π.Ε. Λέσβου), SA.105640 (Π.Ε. Χανίων και Ηρακλείου), SA.105647 (Π.Ε. Θεσσαλονίκης), SA.105649 (Π.Ε. Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Ιθάκης και Λευκάδας), SA.105650 (Π.Ε. Χανίων), SA.105651 (Π.Ε. Δράμας), SA.105652 (Π.Ε. Χανίων), SA.105653 (Π.Ε. Κορινθίας και Δυτικής Αττικής), SA.105654 (Π.Ε. Θεσσαλονίκης), SA.105655 (Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας), SA.105656 (Π.Ε. Θάσου), SA.105660 (Π.Ε. Αχαΐας), SA.105662 (Π.Ε. Θάσου), SA.105663 (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου), SA.105664 (Π.Ε. Ροδόπης), SA.105665 (Π.Ε. Ηλείας), SA.105669 (Π.Ε. Σάμου, Ικαρίας και Χίου), SA.105670 (Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας), SA.105671 (Π.Ε. Κορινθίας και Ανατολικής Αττικής), SA.105673 (Π.Ε. Σάμου), SA.105674 (Π.Ε. Σερρών), SA.105675 (Π.Ε. Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής και Ευβοίας), SA.105676 (Π.Ε. Έβρου), SA.105677 (Π.Ε. Λάρισας), SA.105678 (Π.Ε. Ευβοίας), SA.105680 (Π.Ε. Χαλκιδικής), SA.105681 (Π.Ε. Έβρου), SA.105682 (Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας), SA.105684 (Π.Ε. Δυτικής Αττικής), SA.105685 (Π.Ε. Πρέβεζας και Θεσπρωτίας), SA.105689 (Π.Ε. Καρδίτσας), SA.105690 (Π.Ε. Ροδόπης), SA.105692 (Π.Ε. Έβρου), SA.105694 (Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών και Κεντρικού Τομέα Αθηνών), SA.105712 (Π.Ε. Ευβοίας), SA.105716 (Π.Ε. Ημαθίας), SA.105719 (Π.Ε. Μαγνησίας), SA.105723 (Π.Ε. Καρδίτσας), SA.105724 (Π.Ε. Μαγνησίας), SA.105728 (Π.Ε. Λάρισας), SA.105736 (Π.Ε. Ρεθύμνου), SA.105737 (Π.Ε. Χανίων), SA.105738 (Π.Ε. Ηρακλείου), SA.105739 (Π.Ε. Φθιώτιδας), SA.105740 (Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής), SA.105741 (Π.Ε. Ευβοίας), SA.105743 (Π.Ε. Ευβοίας), SA.105744 (Π.Ε. Ευβοίας), SA.105745 (Π.Ε. Ηλείας), SA.105747 (Π.Ε. Μεσσηνίας), SA.105748 (Π.Ε. Ευβοίας), SA.105749 (Π.Ε. Ηρακλείου), SA.105750 (Π.Ε. Φθιώτιδας), SA.105751 (Π.Ε. Φθιώτιδας), SA.105752 (Π.Ε. Δυτικής Αττικής), SA.105754 (Π.Ε. Ζακύνθου), SA.105755 (Π.Ε. Τρικάλων), SA.105756 (Π.Ε Ευβοίας), SA.105757 (Π.Ε. Φθιώτιδας), SA.105758 (Π.Ε. Τρικάλων), SA.105759 (Π.Ε. Αχαΐας), SA.105760 (Π.Ε. Φθιώτιδας), SA.105761 (Π.Ε. Σάμου), SA.105762 (Π.Ε. Φθιώτιδας), SA.105763 (Π.Ε. Κορινθίας), SA.105764 (Π.Ε. Τρικάλων), SA.105765 (Π.Ε. Ροδόπης), SA.105766 (Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής), SA.105767 (Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας), SA.105770 (Π.Ε. Σερρών), SA.105771 (Π.Ε. Ηρακλείου), SA.105776 (Π.Ε. Λασιθίου) και SA.105780 (Π.Ε. Αχαΐας, Ευβοίας, Φωκίδας, Ανατολικής Αττικής και Βορείου Τομέα Αθηνών).

Αντίστοιχα καθεστώτα θεσπίστηκαν και με βάση το άρθρο 37 του νέου Κανονισμού 2022/2472, για την γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές, και συγκεκριμένα τα εξής: SA.106038 (Π.Ε. Δυτικής Αττικής), SA.106289 (Π.Ε. Ανατολικής Αττικής), SA.106298 (Π.Ε. Σερρών), SA.106329 (Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης), SA.106353 (Π.Ε. Κέρκυρας), SA.106409 (Π.Ε. Θεσσαλονίκης), SA.106416 (Π.Ε. Ηρακλείου), SA.106434 (Π.Ε. Τρικάλων), SA.106446 (Π.Ε. Φθιώτιδας) και SA.106447 (Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης).
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.