Αγγλικά

28/02/2023 Ελληνικά καθεστώτα για την απασχόληση ανέργων βάσει ΓΑΚ

Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 32 του ΓΑΚ 651/2014, δύο καθεστώτα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων
Οι ελληνικές αρχές θέσπισαν, με βάση το άρθρο 32 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014, δύο καθεστώτα επιχορηγήσεων για την απασχόληση ανέργων.

Το πρώτο καθεστώς (SA.105804) αφορά στην απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές-θύλακες υψηλής ανεργίας. Θα έχει διάρκεια έως την 31η Δεκεμβρίου 2025 και ο ετήσιος προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 29.925.000 ευρώ. Απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση, σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, με μέγιστη ένταση της ενίσχυσης το 50% του συνολικού κόστους απασχόλησης.

Το δεύτερο καθεστώς (SA.106279) αφορά στην απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών. Θα έχει διάρκεια έως την 31η Δεκεμβρίου 2027 και ο ετήσιος προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 25.000.000 ευρώ. Απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση, καθώς επίσης και σε φορείς και οργανισμού του δημοσίου τομέα και επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, οι οποίες ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202301/SA_105804_E0697B85-0300-C3EE-A98E-0AEF6D9BE5D2_8_1.pdf

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202305/SA_106279_D01D1386-0400-C135-A514-2580D86D4C09_12_1.pdf
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.