Αγγλικά

27/01/2023 Παράταση ελληνικού καθεστώτος για τον πρωτογενή τομέα – SA. 105725

Η Ελλάδα τροποποίησε, βάσει των άρθρων 14 και 24 του απαλλακτικού Κανονισμού 702/2014, το καθεστώς SA.103882 για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, παρατείνοντας τη διάρκειά του, έως την 30ή Ιουνίου 2023
Η Ελλάδα είχε θεσπίσει καθεστώς για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, συνολικού προϋπολογισμού 98.111.000 ευρώ (SA.103882).

Οι ελληνικές αρχές παρέτειναν, βάσει των άρθρων 14 και 24 του απαλλακτικού Κανονισμού 702/2014, την διάρκεια του εν λόγω καθεστώτος έως την 30η Ιουνίου 2023, αντί 31 Δεκεμβρίου 2022.

Το καθεστώς χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202304/SA_105725_209DEE85-0400-C055-9F32-16A900A5677B_9_1.pdf
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.