Αγγλικά

27/01/2023 Παράταση ελληνικού καθεστώτος υπέρ αγροτών – SA.105722

Η Ελλάδα τροποποίησε, βάσει του άρθρου 25 του Απαλλακτικού Κανονισμού 702/2014, το καθεστώς SA.103203, υπέρ παραγωγών γεωργικών προϊόντων που επλήγησαν από παγετούς, παρατείνοντας τη διάρκειά του έως την 30ή Ιουνίου 2023
Η Ελλάδα είχε θεσπίσει, με βάση το άρθρο 25 του Απαλλακτικού Κανονισμού 702/2014, καθεστώς υπέρ παραγωγών γεωργικών προϊόντων που επλήγησαν από παγετούς (SA.103203). Το καθεστώς απευθύνεται σε παραγωγούς: α) όψιμων κερασιών και βύσσινων στην Π.Ε. Αρκαδίας, β) μήλων στις Π.Ε. Αρκαδίας, Γρεβενών, και Κοζάνης, γ) όψιμων (βιομηχανικών) αχλαδιών στην Π.Ε. Λάρισας, και δ) καρυδιών στις Π.Ε. Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας.

Οι ελληνικές αρχές τροποποίησαν, βάσει του ιδίου άρθρου, το καθεστώς, παρατείνοντας την διάρκειά του έως την 30ή Ιουνίου 2023, αντί 31 Δεκεμβρίου 2022.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202223/SA_103203_60801F81-0300-CDEC-A34F-BB0EB00275D8_7_1.pdf
Επιστροφή



ΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.