Αγγλικά

19/01/2023 Ελληνική ad hoc ενίσχυση στρατηγικής επένδυσης βάσει ΓΑΚ – SA.106053

Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 14 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014, ad hoc ενίσχυση υπέρ του επενδυτικού φορέα «Pfizer Hellas S.A.», για την υλοποίηση στρατηγικής επένδυσης
Οι ελληνικές αρχές θέσπισαν, βάσει του άρθρου 14 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014, ad hoc ενίσχυση υπέρ του επενδυτικού φορέα «Pfizer Hellas S.A.», για την υλοποίηση στρατηγικής επένδυσης.

Η επένδυση αφορά στη δημιουργία ενός διεθνούς κέντρου επιχειρησιακών λειτουργιών και υπηρεσιών (Global Business Services Hub) στις εγκαταστάσεις του συγκροτήματος κτηρίων East Plaza του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη, στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Η ενίσχυση έχει τη μορφή φορολογικής απαλλαγής, ποσοστού 35% της συνολικής επένδυσης που έκανε ο ανωτέρω επενδυτικός φορέας.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202303/SA_106053_203AC585-0800-CFFA-9EEE-4BBAC701E2FC_9_1.pdf
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.