Αγγλικά

31/10/2022 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών στον τομέα της αλιείας

Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 44 του απαλλακτικού Κανονισμού 1388/2014, διάφορα καθεστώτα αποζημίωσης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 44 του απαλλακτικού Κανονισμού 1388/2014 για τον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, τρία καθεστώτα ενισχύσεων για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από ορισμένες θεομηνίες (πλημμύρες, σεισμοί, πυρκαγιές) σε διάφορες περιοχές της χώρας και, συγκεκριμένα: SA.104159 (Π.Ε. Αν. Αττικής), SA.104171 (Π.Ε. Εύβοιας), SA.104169 & SA.104196 (Π.Ε. Ηλείας), SA.104191 & SA.104193 (Π.Ε. Δ. Αττικής), SA.104199 (Π.Ε. Β. Αιγαίου) και SA.104240 (Π.Ε. Φθιώτιδας).

ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.