Αγγλικά

30/08/2022 Τροποποιήσεις ελληνικών ad hoc ενισχύσεων βάσει ΓΑΚ 651/2014

Η Ελλάδα τροποποίησε μια σειρά από μέτρα ενισχύσεων στον τομέα του πολιτισμού που είχε θεσπίσει βάσει του άρθρου 53 του ΓΑΚ 651/2014
Η Ελλάδα τροποποίησε βάσει του άρθρου 53 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014 για τις ενισχύσεις για τον πολιτισμό και τη διατήρηση της κληρονομιάς ta παρακάτω μέτρα ενισχύσεων για:

α) την κατασκευή και την προώθηση διεθνών ιδρυμάτων σύγχρονης τέχνης στην Αττική (SA.103834/2022),

β) τη διοργάνωση καλλιτεχνικών παραστάσεων στο πλαίσιο του Ελληνικού Φεστιβάλ για τα έτη 2017, 2018, 2019, 2021 και 2022 (SA.103835/2022),

γ) την Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (SA.103836/2022),

δ) το πρόγραμμα Σινεφιλία ΙΙ (SA.103838/2022),

ε) το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθηνών 2016, 2017, 2018 – Νύχτες Πρεμιέρας (SA.103839/2022),

στ) το 13ο, 14ο, 17ο και 18ο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδας – Athens Digital Arts Festival (SA.103840/2022),

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202231/SA_103834_C0463582-1000-CA03-91B2-892B4E111615_8_1.pdf

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202231/SA_103835_F0463582-0300-C0E3-ACDF-714D9DB186C1_8_1.pdf

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202231/SA_103836_40473582-0300-CFE0-AA3E-BF680DB7F8EE_8_1.pdf

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202231/SA_103838_70473582-0000-CDD6-94C8-5C802AF56A01_9_1.pdf

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202231/SA_103839_70473582-0400-C335-8602-D5857A6F164D_9_1.pdf

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202231/SA_103840_C0473582-0300-CCE7-A79F-4C701CEA3FE9_8_1.pdf
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.