Αγγλικά

30/08/2022 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών στον αγροτικό τομέα

Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 30 του απαλλακτικού Κανονισμού 702/2014 για τον γεωργικό τομέα, διάφορα καθεστώτα αποζημιώσεων για επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 30 του απαλλακτικού Κανονισμού 702/2014 για τον γεωργικό τομέα, διάφορα καθεστώτα ενισχύσεων για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από ορισμένες θεομηνίες (πλημμύρες, σεισμοί, κατολισθήσεις) σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τα καθεστώτα αυτά είναι, ειδικότερα, τα εξής: SA.103630 (Π.Ε. Ηρακλείου), SA.103680 (Δ, Κατερίνης), SA.103900 & SA.104063 (Π.Ε. Β. Τομέα Αθηνών και Αν. Αττικής), SA.103911 (Δ. Λαμιέων και Μακρακώμης), SA.103631 (Π.Ε. Ηλείας), SA.103949 (Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης), SA.103950 (Π.Ε. Εύβοιας), SA.103975 (Π.Ε. Κέρκυρας) και SA.104138 (Π.Ε. Μεσσηνίας).
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.