Αγγλικά

11/05/2022 Έγκριση ιρλανδικού μέτρου για ιατρικές υπηρεσίες λόγω κορωνοϊού – SA.102557

H Επιτροπή ενέκρινε ιρλανδικό καθεστώς ενισχύσεων, με σκοπό τη στήριξη των υπηρεσιών παροχής έκτακτης ιατρικής περίθαλψης με τη βοήθεια ελικοπτέρου, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)
Η Ιρλανδία κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων λόγω κορωνοϊού, συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ, για τη στήριξη των φιλανθρωπικών φορέων παροχής ιατρικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης με ελικόπτερα (HEMS) στην Ιρλανδία που έχουν πληγεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Στόχος του ιρλανδικού καθεστώτος είναι να αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες ρευστότητας των επιλέξιμων δικαιούχων και να εξασφαλιστεί η συνέχιση των δραστηριοτήτων τους τόσο κατά τη διάρκεια της πανδημίας όσο και μετά το πέρας αυτής.

Οι ενισχύσεις βάσει του επίμαχου καθεστώτος θα χορηγηθούν με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Το ποσό της ενίσχυσης ανά δικαιούχο δεν θα υπερβαίνει τα 2,3 εκατομμύρια ευρώ και θα καταβληθεί το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επίμαχο καθεστώς είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό και το ενέκρινε σύμφωνα με το Κεφάλαιο 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.102557 (2022) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_3032
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.