Αγγλικά

30/10/2020 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης στον τομέα της αλιείας – SA.56629

Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 44 του απαλλακτικού Κανονισμού 1388/2014, τρία καθεστώτα αποζημίωσης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 44 του απαλλακτικού Κανονισμού 1388/2014 για τον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, τρία καθεστώτα ενισχύσεων για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από ορισμένες θεομηνίες (πλημμύρες, ανεμοστρόβιλοι) σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τα καθεστώτα αυτά είναι, ειδικότερα, τα εξής:

α) SA.58918

Το καθεστώς αφορά τις Περιφερειακές Ενότητες i. Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ii. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και iii. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020. Το καθεστώς έχει διάρκεια από 19.10.2020 έως 31.12.2020 και η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 100%.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202041/288584_2195435_22_1.pdf

β) SA.58914

Το καθεστώς αφορά τις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Ιθάκης και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που επλήγησαν από τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο της 17ης έως και 19ης Σεπτεμβρίου 2020. Το καθεστώς έχει διάρκεια από 19.10.2020 έως 31.12.2020 και η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 100%.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202041/288580_2195414_22_1.pdf

γ) SA.59090

Το καθεστώς αφορά περιοχές του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, που επλήγησαν από τον ανεμοστρόβιλο της 4ης Μαΐου 2020. Το καθεστώς έχει διάρκεια από 26.10.2020 έως 31.12.2020 και η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 100%.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202043/288830_2198676_22_1.pdf
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.