Αγγλικά

30/10/2020 Ελληνικά καθεστώτα για αποκατάσταση ζημιών στον αγροτικό τομέα

Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 30 του απαλλακτικού Κανονισμού 702/2014 για τον γεωργικό τομέα, διάφορα καθεστώτα αποζημιώσεων για επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 30 του απαλλακτικού Κανονισμού 702/2014 για τον γεωργικό τομέα, διάφορα καθεστώτα ενισχύσεων για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από ορισμένες θεομηνίες (πλημμύρες, ανεμοστρόβιλοι, σεισμοί) σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τα καθεστώτα αυτά είναι, ειδικότερα, τα εξής:

α) SA.58538

Το καθεστώς αφορά περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 2020, έχει διάρκεια από 17.09.2020 έως 31.12.2020 και η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 100%.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202036/288008_2185782_22_1.pdf

β) SA.58913

Το καθεστώς αφορά περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Ιθάκης και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που επλήγησαν από τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο της 17ης έως και της 19ης Σεπτεμβρίου 2020, έχει διάρκεια από 19.10.2020 έως 31.12.2020 και η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 100%.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202042/288579_2195405_22_1.pdf

γ) SA.58916

Το καθεστώς αφορά περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων i. Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ii. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και iii. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020, έχει διάρκεια από 19.10.2020 έως 31.12.2020 και η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 100%.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202042/288582_2195422_22_1.pdf

δ) SA.58926

Το καθεστώς αφορά περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Πρέβεζας, Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, που επλήγησαν από τον σεισμό 21ης Μαρτίου 2020, έχει διάρκεια από 19.10.2020 έως 31.12.2020 και η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 100%.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202042/288592_2195519_22_1.pdf

ε) SA.58966

Το καθεστώς αφορά περιοχές του Δήμου Σερρών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 21ης Ιουνίου 2020, έχει διάρκεια από 22.10.2020 έως 31.12.2023 και η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 100%.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202042/288652_2196221_22_1.pdf

στ) SA.59064

Το καθεστώς αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, που επλήγη από τις πλημμύρες της 26ης και 27ης Ιουνίου 2018, έχει διάρκεια από 1.11.2020 έως 26.06.2022 και η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 30%.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202043/288795_2197942_22_1.pdf

ζ) SA.59089

Το καθεστώς αφορά περιοχές του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, που επλήγησαν από τον ανεμοστρόβιλο της 4ης Μαΐου 2020, έχει διάρκεια από 26.10.2020 έως 31.12.2023 και η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 100%.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202043/288829_2198667_22_1.pdf

η) SA.58546

Το καθεστώς αφορά περιοχές του Δήμου Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που επλήγησαν από την πλημμύρα και τη χαλαζόπτωση στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2017, έχει διάρκεια από 21.09.2020 έως 31.12.2023 και η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 100%.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202036/288017_2185888_22_1.pdf

θ) SA.58755

Το καθεστώς αφορά περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 25ης Νοεμβρίου 2019 και έχει διάρκεια από 5.10.2020 έως 25.11.202.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202040/288327_2191561_22_1.pdf

ι) SA.58753

Το καθεστώς αφορά περιοχές των Δήμων Ζαχάρως και Πύργου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 20ης και της 21ης Νοεμβρίου 2019, έχει διάρκεια από 28.09.2020 έως 21.12.2023 και η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 100%.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202040/288325_2191548_22_1.pdf
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.