Αγγλικά

30/10/2020 Ελληνικά καθεστώτα ενισχύσεων βάσει του ΓΑΚ για ζημίες από θεομηνίες

Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 50 του ΓΑΚ 651/2014, διάφορα καθεστώτα αποζημιώσεων για επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες
Οι ελληνικές αρχές θέσπισαν, με βάση το άρθρο 50 του Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό 651/2014, διάφορα καθεστώτα ενισχύσεων με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων και επιδότησης επιτοκίου, που έχουν ως στόχο την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια επιχειρήσεων που προκλήθηκαν από ορισμένες θεομηνίες (πλημμύρες, ανεμοστρόβιλοι, χαλαζοπτώσεις, κατολισθήσεις) σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τα καθεστώτα αυτά είναι, ειδικότερα, τα εξής:

α) SA.58543

Το καθεστώς αφορά περιοχές του Δήμου Αλεξανδρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που επλήγησαν από την πλημμύρα και τη χαλαζόπτωση της 10ης Ιουλίου 2019 και έχει διάρκεια από 21.09.2020 έως 31.12.2023.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202036/288014_2185869_22_1.pdf

β) SA.58545

Το καθεστώς αφορά περιοχές του Δήμου Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που επλήγησαν από την πλημμύρα και τη χαλαζόπτωση στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2017 και έχει διάρκεια από 21.09.2020 έως 31.12.2023.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202036/288016_2185884_22_1.pdf

γ) SA.58537

Το καθεστώς αφορά περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 2020 και έχει διάρκεια από 17.09.2020 έως 31.12.2023.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202036/288007_2185778_22_1.pdf

δ) SA.58754

Το καθεστώς αφορά περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 25ης Νοεμβρίου 2019 και έχει διάρκεια από 5.10.2020 έως 25.11.2023.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202039/288326_2191557_22_1.pdf

ε) SA.58752

Το καθεστώς αφορά περιοχές των Δήμων Ζαχάρως και Πύργου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 20ης και της 21ης Νοεμβρίου 2019 και έχει διάρκεια από 28.09.2020 έως 21.12.2023.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202039/288324_2191544_22_1.pdf

στ) SA.58765

Το καθεστώς αφορά τον οικισμό Σταγιάδες της Κοινότητας Αγναντιάς της Δημοτικής Ενότητας Χαρσίων του Δήμου Μετεώρων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που επλήγη από τις κατολισθήσεις του Φεβρουαρίου 2018 και έχει διάρκεια από 5.10.2020 έως 31.12.2023.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202040/288339_2191723_22_1.pdf

ζ) SA.58912

Το καθεστώς αφορά περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Ιθάκης και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που επλήγησαν από τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο της 17ης έως και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 και έχει διάρκεια από 19.10.2020 έως 31.12.2023.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202041/288578_2195401_22_1.pdf

η) SA.58915

Το καθεστώς αφορά περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων i. Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ii. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και iii. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 17ης έως και της 20ης Σεπτεμβρίου 2020 και έχει διάρκεια από 19.10.2020 έως 31.12.2020.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202041/288581_2195418_22_1.pdf

θ) SA.58965

Το καθεστώς αφορά περιοχές του Δήμου Σερρών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 21ης Ιουνίου 2020 και έχει διάρκεια από 22.10.2020 έως 31.12.2023.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202042/288651_2196217_22_1.pdf

ι) SA.58967

Το καθεστώς αφορά περιοχές του Δήμου Θέρμης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 21ης Μαΐου 2020 και έχει διάρκεια από 19.10.2020 έως 31.12.2023.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202042/288653_2196230_22_1.pdf

ια) SA.59063

Το καθεστώς αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, που επλήγη από τις πλημμύρες της 26ης και 27ης Ιουνίου 2018 και έχει διάρκεια από 1.11.2020 έως 26.06.2022.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202042/288794_2197938_22_1.pdf

ιβ) SA.59086

Το καθεστώς αφορά τον Δήμο Αίγινας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, που επλήγη από την πλημμύρα της 1ης Νοεμβρίου 2017 και έχει διάρκεια από 18.09.2020 έως 17.11.2021.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202043/288826_2198655_22_1.pdf

ιγ) SA.59088

Το καθεστώς αφορά περιοχές του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, που επλήγησαν από τον ανεμοστρόβιλο της 4ης Μαΐου 2020 και έχει διάρκεια από 26.10.2020 έως 31.12.2023.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202043/288828_2198663_22_1.pdf
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.