Αγγλικά

19/09/2019 Τροποποίηση χρηματοδοτικού μηχανισμού για σταθμό ΥΦΑ στη Λιθουανία – SA.53074

Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με το Πλαίσιο ΥΓΟΣ 2012, την τροποποίηση του χρηματοδοτικού μηχανισμού για τον τερματικό σταθμό ΥΦΑ στην Klaipėda στη Λιθουανία
Η Λιθουανία σχεδιάζει να τροποποιήσει τον μηχανισμό χρηματοδότησης για την κάλυψη του κόστους μίσθωσης ενός τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στην Klaipėda της Λιθουανίας.

Τον Νοέμβριο του 2013, η Επιτροπή ενέκρινε ενισχύσεις για τη στήριξη της κατασκευής και λειτουργίας του εν λόγω τερματικού σταθμού ΥΦΑ. Ειδικότερα, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέτρο είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασμού με φυσικό αέριο στη Λιθουανία. Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής του 2013, τα έξοδα χρηματοδοτικής μίσθωσης του τερματικού σταθμού ΥΦΑ χρηματοδοτήθηκαν αποκλειστικά μέσω ενός τέλους που επιβλήθηκε στους Λιθουανούς καταναλωτές φυσικού αερίου.

Προκειμένου να μειωθεί η οικονομική επιβάρυνση των καταναλωτών, η Λιθουανία προτίθεται τώρα να αντικαταστήσει μέρος του επιβαλλόμενου τέλους με δάνειο εγγυημένο από το Λιθουανικό κράτος. Η κρατική εγγύηση είναι απαραίτητη για τη λήψη δανείου, ύψους 135,5 εκατ. ευρώ, από ιδιωτικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Το δάνειο θα καλύψει μέρος του κόστους της χρηματοδοτικής μίσθωσης του τερματικού σταθμού για την περίοδο 2019-2024 και το τέλος θα μειωθεί κατά το αντίστοιχο ποσό.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέτρο, όπως τροποποιήθηκε, εξακολουθεί να είναι συμβατό σύμφωνα με το Πλαίσιο ΥΓΟΣ 2012 και, ως εκ τούτου, ενέκρινε την τροποποίηση του μηχανισμού χρηματοδότησης του λιθουανικού τερματικού σταθμού ΥΦΑ που βρίσκεται στην Klaipėda.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.53074 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-5629_en.htm
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων MoKE Newsletter
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.