Αγγλικά

18/03/2019 Έγκριση πολωνικής ενίσχυσης προς τον τερματικό σταθμό LNG Świnoujście – SA.50905

Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014, τα πολωνικά σχέδια στήριξης της αύξησης της ικανότητας επαναεριοποίησης, καθώς και την ανάπτυξη πρόσθετων λειτουργιών του τερματικού σταθμού LNG στην πόλη Świnoujście της Πολωνίας
Η Επιτροπή είχε εγκρίνει το 2011 την ενίσχυση που χορήγησε η Πολωνία για την κατασκευή του τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην πόλη Świnoujście της Πολωνίας. Η αύξηση της δυναμικότητας συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο των έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Σχεδίου διασύνδεσης των αγορών ενέργειας της περιοχής της Βαλτικής (BEMIP). Η Πολωνία κοινοποίησε στην Επιτροπή νέα μέτρα ενίσχυσης με σκοπό την αύξηση της ισχύος επαναέρωσης του σταθμού από 5 σε 5.7 δισ. κυβικά μέτρα. Ειδικότερα, ο πολωνικός τερματικός σταθμός LNG σχεδιάζεται να λάβει 553 εκατ. PLN (128 εκατ. Ευρώ) από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομής και Περιβάλλοντος 2014-2020, που έχει, μεταξύ άλλων, ως προτεραιότητά του τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας.

Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι το επίμαχο μέτρο είναι σύμφωνο με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014, καθώς το εν λόγω έργο θα συμβάλει στη διασφάλιση του εφοδιασμού με φυσικό αέριο τόσο στην Πολωνία όσο και στις χώρες της Βαλτικής μέσω της ποικιλομορφίας των προμηθειών και της προώθησης νέων δρόμων μεταφοράς φυσικού αερίου.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.50905 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-1731_en.htm
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων MoKE Newsletter
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.