Αγγλικά

30/06/2021 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών στον αγροτικό τομέα

Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 30 του απαλλακτικού Κανονισμού 702/2014 για τον γεωργικό τομέα, διάφορα καθεστώτα αποζημιώσεων για επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 30 του απαλλακτικού Κανονισμού 702/2014 για τον γεωργικό τομέα, διάφορα καθεστώτα ενισχύσεων για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από ορισμένες θεομηνίες (πλημμύρες, σεισμοί, κατολισθήσεις) σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τα καθεστώτα αυτά είναι, ειδικότερα, τα εξής: SA.63084 (Π.Ε. Σερρών), SA.63230 (Π.Ε. Καρδίτσας), SA.63472 (Π.Ε. Χανίων), SA.63476 (Π.Ε. Φωκίδας), SA.63507 (Π.Ε. Ηρακλείου και Χανίων), SA.63659 (Π.Ε. Σάμου), SA.63665 (Δ. Αλμυρού και Φαρσάλων), SA.63697 (Δ. Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου).
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.