Αγγλικά

30/06/2021 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών βάσει ΓΑΚ

Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 50 του ΓΑΚ 651/2014, διάφορα καθεστώτα αποζημιώσεων για επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες
Οι ελληνικές αρχές θέσπισαν, βάσει του άρθρου 50 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014, διάφορα καθεστώτα ενισχύσεων για την αποζημίωση των επιχειρήσεων, των οποίων οι κτιριακές εγκαταστάσεις υπέστησαν ζημίες λόγω πλημμυρών, κατολισθήσεων και σεισμών σε διάφορες περιοχές της χώρας και, συγκεκριμένα: SA.63140 (Π.Ε. Πιερίας), SA.63229 (Π.Ε. Καρδίτσας), SA.63322 & SA.63658 (Π.Ε. Σάμου), SA.63471 (Π.Ε. Χανίων), SA.63475 (Π.Ε. Φωκίδας) και SA.63696 (Δ. Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου).
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.