Αγγλικά

31/08/2021 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών βάσει ΓΑΚ

Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 50 του ΓΑΚ 651/2014, διάφορα καθεστώτα αποζημιώσεων για επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες
Οι ελληνικές αρχές θέσπισαν, βάσει του άρθρου 50 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014, διάφορα καθεστώτα ενισχύσεων για την αποζημίωση των επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημίες λόγω πλημμυρών, χαλαζοπτώσεων, πυρκαγιών και σεισμών σε διάφορες περιοχές της χώρας και, συγκεκριμένα: SA.63506 (Π.Ε. Ηρακλείου και Χανίων), SA.63959 (Π.Ε. Καβάλας), SA.64044 (Π.Ε. Κορινθίας), SA.64085 (Π.Ε. Μεσσηνίας), SA.64264 (Π.Ε. Σποράδων), SA.64267 (Π.Ε. Χαλκιδικής), SA.64427 (Π.Ε. Τρικάλων), SA.64431 (Π.Ε. Φθιώτιδας), SA.64516 (Π.Ε. Β. Τομέα Αθηνών και Αν. Αττικής), SA.64525 (Π.Ε. Μαγνησίας), SA.64543 (Π. Στερεάς Ελλάδας), SA.64596 (Π.Ε. Καρδίτσας), SA.64609 και SA.64610 (Π.Ε. Σάμου).
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.