Αγγλικά

10/05/2023 Εξέταση ενισχύσεων βάσει του άρθρου 107 (3) (β) ΣΛΕΕ – T-513/21

Bastion Holding κ.λπ/Επιτροπή – Η Επιτροπή δεν υποχρεούται να σταθμίσει τα ευεργετικά αποτελέσματα της ενίσχυσης που χορηγείται λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού, έναντι των δυσμενών επιπτώσεών της, παρά μονάχα να διακριβώσει τον αναγκαίο, πρόσφορο και αναλογικό χαρακτήρα της
Η Bastion είναι μεγάλη ολλανδική ξενοδοχειακή εταιρία. Το 2020, η Ολλανδία κοινοποίησε στην Επιτροπή καθεστώς ενίσχυσης, με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του ξενοδοχειακού κλάδου και των επιχειρήσεων εστίασης, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού. Η Επιτροπή, με την απόφαση SA.57712 ενέκρινε το καθεστώς, βάσει του Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού. Την ίδια χρονιά, ενέκρινε μία πρώτη τροποποίηση του καθεστώτος, ενώ το 2021 ενέκρινε τρεις ακόμη τροποποιήσεις (σύνολο 4). Μεταξύ άλλων, είχαν τροποποιηθεί η διάρκεια του καθεστώτος, ο τρόπος υπολογισμού της ενίσχυσης, ο συνολικός του προϋπολογισμός, ενώ με την τρίτη κατά σειρά τροποποίηση είχε αποφασιστεί η επέκτασή του και στις μεγάλες επιχειρήσεις, με χαμηλότερα, όμως, ποσοστά κάλυψης συγκριτικά με τις μικρομεσαίες.

Η προσφεύγουσα μητρική εταιρεία, από κοινού με θυγατρικές της εταιρείες και νομικά πρόσωπα που λειτουργούν υπό τον έλεγχό της, άσκησαν προσφυγές ακυρώσεως, με αριθμούς Τ-102/21, T-289/21 και Τ-513/21, προσβάλλοντας την πρώτη, την τρίτη και την τέταρτη τροποποίηση του καθεστώτος, αντίστοιχα, διότι δεν ενισχύονταν ή ενισχύονταν σε μικρότερο βαθμό, συγκριτικά με άλλες ανταγωνιστικές τους εταιρείες, μικρότερου μεγέθους.

Το ΓεΔΕΕ αρχικά έκρινε ότι ο σκοπός του καθεστώτος, δηλαδή η διασφάλιση της συνέχειας της λειτουργίας των δικαιούχων που αποδεδειγμένα είχαν πληγεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού, είναι συμβατός με το άρθρο 107 (3) (β) ΣΛΕΕ. Υπενθύμισε ότι, κατά πάγια νομολογία, τα κράτη δεν υποχρεούνται να αποκαθιστούν στο σύνολό της μία σοβαρή διαταραχή της οικονομίας τους, γεγονός που καθιστά απορριπτέο το επιχείρημα των προσφευγουσών περί ανεπάρκειας του καθεστώτος να αντιμετωπίσει τη σοβαρή διαταραχή της ολλανδικής οικονομίας.

Ως προς τη συμβατότητα του καθεστώτος με την αρχή της ίσης μεταχείρισης, το ΓεΔΕΕ επεσήμανε ότι το ίδιο το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 αναφέρει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατέστησαν περισσότερο εκτεθειμένες σε σοβαρή έλλειψη ρευστότητας, γεγονός που καθιστά αναγκαία την καλά στοχευμένη κρατική τους στήριξη για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η έλλειψη ρευστότητας και να διασφαλιστεί ότι οι διαταραχές που προκλήθηκαν από την πανδημία δεν θα υπονόμευαν τη βιωσιμότητά τους. Η διαπίστωση αυτή τεκμηριώνεται και από επαρκή στοιχεία των ολλανδικών αρχών. Συνεπώς, οι μικρομεσαίες και οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν ευρίσκονταν σε συγκρίσιμη κατάσταση, αφού οι πρώτες επηρεάζονταν περισσότερο από τις επιπτώσεις της πανδημίας και είχαν μεγαλύτερη ανάγκη κρατικής στήριξης.

Περαιτέρω, το ΓεΔΕΕ σημείωσε ότι, εφόσον οι διάφορες κατηγορίες των δικαιούχων μιας κρατικής ενίσχυσης δεν βρίσκονται σε κατάσταση νομικά και πραγματικά συγκρίσιμη μεταξύ τους, η διαφορετική τους μεταχείριση δεν μπορεί, ως τέτοια, να συνεπάγεται περιοριστικά αποτελέσματα που υπερβαίνουν το αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων που επιτρέπει η ΣΛΕΕ. Για τον λόγο αυτόν, το γεγονός ότι οι προσφεύγουσες ενδέχεται να υποστούν ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν υποχρεώνει την Επιτροπή να κινήσει επίσημη διαδικασία έρευνας. Με αναφορά σε προγενέστερη νομολογία του, το ΓεΔΕΕ επεσήμανε ότι σε αντίθεση με το άρθρο 107 (3) (γ), το άρθρο 107 (3) (β) ΣΛΕΕ δεν υποχρεώνει την Επιτροπή να σταθμίσει τα ευεργετικά αποτελέσματα της ενίσχυσης έναντι των δυσμενών επιπτώσεών της στους όρους των συναλλαγών και στη διατήρηση του ελεύθερου ανταγωνισμού, παρά μονάχα να διακριβώσει εάν η ενίσχυση είναι αναγκαία, πρόσφορη και αναλογική για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας του κράτους μέλους.

Στη βάση των ανωτέρω, και κρίνοντας την αιτιολογία της Επιτροπής ως επαρκή, το ΓεΔΕΕ απέρριψε τις προσφυγές.

Παρόμοια ζητήματα θέτουν οι αποφάσεις του ΓεΔΕΕ επί των προσφυγών των ίδιων διαδίκων που εκδόθηκαν την ίδια ημέρα, με αριθμούς Τ-102/21 και T-289/21.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=273546&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2486377
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.