Αγγλικά


  Εκδότης ΙSBN
2013
Οδηγός Κρατικών Ενισχύσεων ΚΔΕΟΔ – ΜοΚΕ
2009
Κρατικές ενισχύσεις - Κοινοτικά κείμενα
(Β΄ έκδοση)
ΚΔΕΟΔ – ΜοΚΕ 978-960-15-2252-4 (set)
978-960-15-2253-1 (Τόμος 1)
978-960-15-2254-8 (Τόμος 2)
2003
Κρατικές ενισχύσεις - Κοινοτικά κείμενα Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών – ΚΔΕΟΔ 960–15-1030-3
2002
Οι κοινοτικοί κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις - Οδηγός Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών – ΚΔΕΟΔ 960-8190-01-0
 
Εκδόσεις
Κατάλογος Εκδόσεων
ΔηΣΚΕ
 


ΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.