Αγγλικά


Ευτυχία Μουαμελετζή

Διδάκτωρ Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ειδικευμένη στο κοινοτικό δίκαιο, Μεταπτυχιακό δίπλωμα (Licence Spéciale) του Université Libre de Bruxelles (ULB-Institut d’Etudes Européennes), Άσκηση (Stage) στη Νομική Υπηρεσία της Επιτροπής Ε.Ε., Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, Διευθύντρια Ερευνών του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Συντονίστρια της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, Μέλος της Ελληνικής Ένωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου και της Union des Avocats Européens.

Αικατερίνη Σγουρίδου

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Συνεργάτις του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Μέλος της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, Μέλος της Ελληνικής Ένωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου.
 
Η ΜοΚΕ
Ίδρυση-Σκοπός
Δραστηριότητες
Στελέχωση
 


ΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.