Αγγλικά


Ευτυχία Μουαμελετζή

Διδάκτωρ Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ειδικευμένη στο ενωσιακό δίκαιο, Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Université Libre de Bruxelles (Licence Spéciale, ULB - Institut d’Etudes Européennes), Άσκηση (Stage) στη Νομική Υπηρεσία της Επιτροπής Ε.Ε., Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, Διευθύντρια Ερευνών του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Προϊσταμένη της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, Μέλος της Ελληνικής Ένωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου και της Union des Avocats Européens.

Αικατερίνη Σγουρίδου

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Συνεργάτις του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Στέλεχος της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, Μέλος της Ελληνικής Ένωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Πασχάλης Πασχαλίδης

Υποψήφιος Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, Ερευνητής/Επιστημονικός Συνεργάτης του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Στέλεχος της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων
 
Η ΜοΚΕ
Ίδρυση-Σκοπός
Δραστηριότητες
Στελέχωση
 


ΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.