ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝΗ βάση αυτή περιλαμβάνει όλα τα κοινοτικά νομοθετικά κείμενα για τις κρατικές ενισχύσεις, είτε βρίσκονται σήμερα σε ισχύ είτε έχουν καταργηθεί, ούτως ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να έχει μία συνολική εικόνα του κανονιστικού πλαισίου.
Με την είσοδος σας στην βάση θα βρείτε αναρτημένες αναλυτικές οδηγίες αναζήτησης.

Οποιεσδήποτε πληροφορίες, διευκρινίσεις, ερωτήσεις ή προτάσεις βελτίωσης μπορείτε να τις αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση moke@cieel.gr.
ΕΙΣΟΔΟΣ