ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝΗ βάση αυτή περιλαμβάνει αποφάσεις κοινοτικών και ελληνικών δικαστηρίων, καθώς και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίως όσες έχουν εκδοθεί από την 1.1.2001 και μέχρι σήμερα, ενώ είναι υπό διαρκή ενημέρωση και συμπλήρωση για τα προηγούμενα έτη.
Με την είσοδος σας στην βάση θα βρείτε αναρτημένες αναλυτικές οδηγίες αναζήτησης.

Οποιεσδήποτε πληροφορίες, διευκρινίσεις, ερωτήσεις ή προτάσεις βελτίωσης μπορείτε να τις αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση moke@cieel.gr.
ΕΙΣΟΔΟΣ