Αγγλικά


Στο πλαίσιο της αναβάθμισης και διεύρυνσης των υπηρεσιών της ΜοΚΕ αποφασίσθηκε η συστηματοποίηση της ενημέρωσης και πληροφόρησης που παρέχει η Μονάδα μέσω της έκδοσης Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο θα εκδίδεται σε διμηνιαία βάση και θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στο δίκαιο των κρατικών ενισχύσεων (νομοθετικές αλλαγές, νομολογία του ΔΕΚ και του ΠΕΚ, αποφάσεις της Επιτροπής ΕΚ κ.ο.κ.).

Η πρωτοβουλία έκδοσης του ενημερωτικού δελτίου εντάσσεται στον γενικότερο προγραμματισμό της ΜοΚΕ για μετεξέλιξή της σε έναν πρότυπο και φιλικό προς τον χρήστη κόμβο ενημέρωσης και υποστήριξης για τις κρατικές ενισχύσεις, η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020».

Σε αυτήν την κατεύθυνση θα μπορούσαν ασφαλώς να συνεισφέρουν αποφασιστικά και οι δικές σας σκέψεις, ιδέες και προτάσεις σχετικά με το δελτίο και γενικότερα την εικόνα της ΜοΚΕ, τις οποίες θα θέλαμε να σας ενθαρρύνουμε να υποβάλετε.

Το Ενημερωτικό Δελτίο της ΜοΚΕ θα είναι διαθέσιμο μόνο στην ελληνική γλώσσα.

Τεύχη:ΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων MoKE Newsletter
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.