Αγγλικά

23.07.2020 Έγκριση ελληνικού καθεστώτος για γεωργούς – SA.58029, SA.58048 & SA.58069
Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού, ελληνικό καθεστώς κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη των αγροτών, των παραγωγών και των πωλητών σε υπαίθριες αγορές, συνολικού προϋπολογισμού 51,23 εκατ. ευρώ

23.07.2020 Διαβούλευση για τις Κατευθυντήριες Γραμμές περιφερειακών ενισχύσεων
Η Επιτροπή κάλεσε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το σχέδιο αναθεώρησης των Κατευθυντηρίων Γραμμών για τις περιφερειακές ενισχύσεις μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020

20.07.2020 Έγκριση μαλτέζικης ενίσχυσης προς αλιείς τόνου λόγω κορωνοϊού – SA.57984
Η Επιτροπή ενέκρινε μαλτέζικο μέτρο ενισχύσεων προς τους αυτοαπασχολούμενους αλιείς γαλαζόπτερου τόνου, συνολικού προϋπολογισμού 720.000 ευρώ, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού

20.07.2020 Έγκριση ιρλανδικής ενίσχυσης για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ – SA.54683
Η Επιτροπή ενέκρινε τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης, εκτιμώμενου προϋπολογισμού από 7,2 έως 12,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό τη στήριξη των παραγωγών ενέργειας από ΑΠΕ στην Ιρλανδία, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ενέργεια και το περιβάλλον 2014

17.07.2020 Επέκταση εγκεκριμένων ελληνικών καθεστώτων λόγω κορωνοϊού – SA.58007
Η Επιτροπή ενέκρινε την επέκταση του μέτρου επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων προς ΜΜΕ (SA.56839) και του μέτρου κρατικής εγγύησης για νέα δάνεια κεφαλαίου κίνησης προς όλες τις επιχειρήσεις (SA.57048 & SA.56857), σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού

17.07.2020 Τροποποίηση ελληνικού μέτρου επιστρεπτέων προκαταβολών λόγω κορωνοϊού – SA.58047
Η Επιτροπή ενέκρινε την επέκταση του ελληνικού καθεστώτος επιστρεπτέων προκαταβολών (SA.56815) συνολικού προϋπολογισμού 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού 2020

16.07.2020 Έγκριση ολλανδικού μέτρου για εφαρμογές e-health λόγω κορωνοϊού – SA.57897
Η Επιτροπή ενέκρινε ολλανδικό μέτρο ενισχύσεων για ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας, συνολικού προϋπολογισμού 77 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού

14.07.2020 Σύσταση 2020/1039 περί μη χορήγησης ενισχύσεων προς φορολογικούς παραδείσους
Η Επιτροπή συνιστά στα κράτη μέλη να μη χορηγούν οικονομική υποστήριξη προς επιχειρήσεις που έχουν συνδέσμους με χώρες που περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας (φορολογικούς παραδείσους)

14.07.2020 Έγκριση λιθουνικού μέτρου υπέρ διαφόρων παραγωγών λόγω κορωνοϊού – SA.57823
Η Επιτροπή ενέκρινε λιθουανικό μέτρο ενισχύσεων προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και επεξεργασία προϊόντων χοίρου, λαχανικών και υδατοκαλλιέργειας, συνολικού προϋπολογισμού 47,5 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού

13.07.2020 Έγκριση ολλανδικής ενίσχυσης προς την εταιρία KLM λόγω κορωνοϊού – SA.57116
Η Επιτροπή ενέκρινε τη χορήγηση κρατικής εγγύησης και επιδοτούμενου δανείου με ευνοϊκούς όρους, συνολικού προϋπολογισμού 3,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, από την Ολλανδία προς την αεροπορική εταιρία KLM, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 2020

09.07.2020 Επέκταση του δανικού ναυτικού καθεστώτος για τις θαλάσσιες μεταφορές – SA.55760
Η Επιτροπή ενέκρινε την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του δανικού καθεστώτος φοροαπαλλαγών των ναυτικών και στα ερευνητικά σκάφη, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις θαλάσσιες μεταφορές 2004

08.07.2020 Έγκριση βελγικού μέτρου υπέρ της εταιρίας Aviapartner λόγω κορωνοϊού – SA.57637
Η Επιτροπή ενέκρινε βελγικό μέτρο ανακεφαλαιοποίησης του παρόχου υπηρεσιών διαχείρισης εδάφους «Aviapartner», ύψους 25 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού

06.07.2020 Έγκριση αυστριακού μέτρου υπέρ της Austrian Airlines λόγω κορωνοϊού – SA.57539
Η Επιτροπή ενέκρινε, με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ, τη χορήγηση δανείου μειωμένης εξασφάλισης, συνολικού προϋπολογισμού 150 εκατομμυρίων ευρώ, προς την αυστριακή αεροπορική εταιρία Austrian Airlines για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη λόγω του κορωνοϊού

06.07.2020 Έγκριση κυπριακής ενίσχυσης προς εκδότες εφημερίδων λόγω κορωνοϊού – SA.57762
Η Επιτροπή ενέκρινε κυπριακό μέτρο ενισχύσεων προς εταιρίες έκδοσης εφημερίδων, συνολικού προϋπολογισμού 106.000 ευρώ, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού

06.07.2020 Έγκριση σουηδικού μέτρου προς ακτοπλοϊκές εταιρίες λόγω κορωνοϊού – SA.57710
Η Επιτροπή ενέκρινε, με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ, σουηδικό καθεστώς χορήγησης αποζημιώσεων προς ακτοπλοϊκές εταιρίες λόγω κορωνοϊού, συνολικού προϋπολογισμού 9,5 εκατ. ευρώ (100 εκατομμύρια SEK)

06.07.2020 Έγκριση λετονικής ενίσχυσης προς μεγάλες επιχειρήσεις λόγω κορωνοϊού – SA.57409
Η Επιτροπή ενέκρινε τη δημιουργία ενός λετονικού ταμείου 100 εκατομμυρίων ευρώ που θα επενδύσει μέσω χρεωστικών και μετοχικών προϊόντων σε μεγάλες επιχειρήσεις, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού 2020

03.07.2020 Έγκριση λετονικού μέτρου ανακεφαλαιοποίησης της εταιρίας airBaltic – SA.56943
Η Επιτροπή ενέκρινε την ανακεφαλαιοποίηση της λετονικής αεροπορικής εταιρίας airBaltic, συνολικού προϋπολογισμού 250 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού

02.07.2020 Έγκριση χορήγησης ουγγρικής ενίσχυσης προς τη χημική εταιρεία “Toray” – SA.54226
Η Επιτροπή ενέκρινε τη χορήγηση ουγγρικής επενδυτικής ενίσχυσης, ύψους 46,5 εκατομμυρίων ευρώ, προς τη χημική εταιρεία “Toray” για τη δημιουργία μίας νέας μονάδας παραγωγής διαχωριστικών μεμβρανών για τις μπαταρίες λιθίου στην περιοχή Közép-Dunántúl (Κεντρική Transdanubia), σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις 2014

02.07.2020 Επέκταση ισχύος και τροποποιήσεις κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις
Η Επιτροπή παρέτεινε την ισχύ ορισμένων κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις που επρόκειτο να λήξουν στα τέλη του 2020 και αποφάσισε να προβεί σε ορισμένες στοχοθετημένες προσαρμογές των υφιστάμενων κανόνων με σκοπό τον μετριασμό των οικονομικών και χρηματοοικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού

02.07.2020 Έγκριση κυπριακής ενίσχυσης προς αεροπορικές εταιρίες λόγω κορωνοϊού – SA.57691
Η Επιτροπή ενέκρινε ένα καθεστώς κινήτρων, ύψους 6,3 εκατομμυρίων ευρώ, προς αεροπορικές εταιρείες που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 2020

30.06.2020 Έγκριση κροατικού καθεστώτος εγγυοδοσίας λόγω κορωνοϊού – SA.57711
Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού, καθεστώς χορήγησης κρατικών ενισχύσεων με τη μορφή κρατικών εγγυήσεων με ευνοϊκούς όρους προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ναυτιλίας, των μεταφορών, των υποδομών μεταφορών, του τουρισμού και σε συναφείς τομείς, συνολικού προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ

30.06.2020 Έγκριση λιθουανικών μέτρων υπέρ του τουριστικού τομέα λόγω κορωνοϊού – SA.57665
Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού, καθεστώς χορήγησης κρατικών ενισχύσεων με τη μορφή κρατικών εγγυήσεων με ευνοϊκούς όρους προς ταξιδιωτικούς πράκτορες και παρόχους υπηρεσιών διαμονής και τροφοδοσίας, συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ

30.06.2020 Έγκριση ολλανδικών αποζημιώσεων προς μεταφορείς ΑμεΑ λόγω κορωνοϊού – SA.57554
Η Επιτροπή ενέκρινε, απευθείας βάσει του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ, ολλανδικό καθεστώς χορήγησης αποζημιώσεων προς επιχειρήσεις που παρέχουν ειδικές υπηρεσίες μεταφοράς σε άτομα με αναπηρίες και πλήττονται από τον κορωνοϊό, συνολικού προϋπολογισμού 160 εκατ. ευρώ

29.06.2020 Παράταση σουηδικού φορολογικού μέτρου για βιοαέριο και βιοπροπάνιο – SA.56125
Η Επιτροπή ενέκρινε την παράταση των μέτρων φορολογικής απαλλαγής για βιοαέριο και βιοπροπάνιο τα οποία δεν παράγονται από τρόφιμα και χρησιμοποιούνται στη Σουηδία για θέρμανση ή ως καύσιμο κινητήρων, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ενέργεια και το περιβάλλον 2014

29.06.2020 3η τροποποίηση Προσωρινού Πλαισίου ενισχύσεων 2020 λόγω κορωνοϊού
Η Επιτροπή τροποποίησε για τρίτη φορά το Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη στήριξη της οικονομία λόγω κορωνοϊού, προκειμένου να συμπεριλάβει μέτρα για τη στήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και οι νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς και τη χορήγηση κινήτρων για τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών σε ενισχύσεις ανακεφαλαιοποίησης προς επιχειρήσεις που πλήττονται από τον κορωνοϊό

26.06.2020 Έγκριση κυπριακών μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων λόγω του κορωνοϊού – SA.57654
Η Επιτροπή ενέκρινε σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 2020 λόγω του κορωνοϊού ένα κυπριακό καθεστώς άμεσων επιδοτήσεων προς ΜΜΕ και προς αυτοαπασχολούμενους, καθώς και ένα καθεστώτος επιδοτούμενων δανείων για όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, συνολικού προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ

26.06.2020 Τροποποίηση γαλλικού καθεστώτος επενδύσεων επιχειρηματικού κινδύνου – SA.55869
Η Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση του γαλλικού καθεστώτος επενδύσεων επιχειρηματικού κινδύνου για καινοτόμες ΜΜΕ και νεοσύστατες επιχειρήσεις βάσει των σχετικών Κατευθυντηρίων Γραμμών 2014

25.06.2020 Έγκριση μέτρου ανακεφαλαιοποίησης της Lufthansa λόγω κορωνοϊού – SA.57153
Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων λόγω κορωνοϊού 2020, το γερμανικό μέτρο ανακεφαλαιοποίησης της Deutsche Lufthansa AG (DLH)

24.06.2020 Έγκριση ιταλικού πλαισίου ενισχύσεων λόγω του κορωνοϊού – SA.57021 & SA.57252
Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού, ιταλικό καθεστώς-πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 9 δισ. ευρώ

23.06.2020 Επίσημη διαδικασία έρευνας για την αντιστάθμιση ΥΓΟΣ στην Czech Post – SA.55208
Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει την επίσημη διαδικασία έρευνας, προκειμένου να διαπιστώσει εάν η αποζημίωση που κατέβαλε η Τσεχία στην Czech Post για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας, κατά τα έτη 2018-2022, συνιστά συμβατή κρατική ενίσχυση ή όχι

Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων MoKE Newsletter
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.