Αγγλικά

28.03.2019 Όχι ενίσχυση το γερμανικό καθεστώς στήριξης των παραγωγών ΑΠΕ – ΔΕΕ C-405/16 P
Το ΔΕΕ αναίρεσε την απόφαση του ΓεΔΕΕ Τ-47/15 και ακύρωσε την απόφαση της Επιτροπής, καθώς έκρινε ότι τα μέτρα που περιλαμβάνονταν στον γερμανικό νόμο του 2012 για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν συνιστούν κρατικές ενισχύσεις

20.03.2019 Αντικειμενική η έννοια της προβληματικής επιχείρησης – ΓεΔΕΕ T-766/16
Το ΓεΔΕΕ έκανε δεκτή την προσφυγή της Hércules Club de Fútbol και ακύρωσε την απόφαση της Επιτροπής, με την οποία η ενίσχυση προς την Hércules Club de Fútbol είχε κριθεί ασυμβίβαστη λόγω έλλειψης αιτιολόγησής της

19.03.2019 Όχι ενίσχυση η στήριξη στην τράπεζα Tercas – ΓεΔΕΕ Τ-98/16,Τ-196/16&Τ-198/16
Το ΓεΔΕΕ αποφάνθηκε ότι τα μέτρα στήριξης που χορηγήθηκαν από κοινοπραξία τραπεζών ιδιωτικού δικαίου υπέρ ενός μέλους της δεν συνιστούν κρατικές ενισχύσεις, καθώς χορηγήθηκαν με ιδιωτική πρωτοβουλία και με χρήση ιδιωτικών πόρων

18.03.2019 Έγκριση πολωνικής ενίσχυσης προς τον τερματικό σταθμό LNG Świnoujście – SA.50905
Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014, τα πολωνικά σχέδια στήριξης της αύξησης της ικανότητας επαναεριοποίησης, καθώς και την ανάπτυξη πρόσθετων λειτουργιών του τερματικού σταθμού LNG στην πόλη Świnoujście της Πολωνίας

08.03.2019 Τροποποίηση ισπανικού καθεστώτος ενισχύσεων ενεργοβόρων επιχειρήσεων – SA.53427
Η Επιτροπή ενέκρινε την αύξηση του προϋπολογισμού του καθεστώτος ενισχύσεων για την αποζημίωση των ενεργοβόρων επιχειρήσεων στην Ισπανία κατά τα έτη 2018-2020 σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014

07.03.2019 Επίσημη διαδικασία έρευνας για απόφαση ‘tax ruling’ του Λουξεμβούργου – SA.50400
Η Επιτροπή κίνησε επίσημη διαδικασία έρευνας, προκειμένου να διαπιστώσει εάν οι φορολογικές αποφάσεις (tax rulings) που έλαβε το Λουξεμβούργο υπέρ της φινλανδικής εταιρεία συσκευασίας τροφίμων και ποτών Huhtalux της παρείχαν επιλεκτικό οικονομικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστριών της

05.03.2019 Προδικαστική απόφαση για υποχρέωση ανάκτησης παράνομης ενίσχυσης – ΔΕΕ C-349/17
Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να ανακτήσουν με δική τους πρωτοβουλία και χωρίς να αναμένουν την έκδοση σχετικής απόφασης της Επιτροπής τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν παράνομα, όπως συμβαίνει όταν διαπιστώνεται μεταγενέστερα ότι κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις του ΓΑΚ και εσφαλμένα δεν την κοινοποίησαν

28.02.2019 Επίσημη διαδικασία έρευνας για τον σιδηρόδρομο Øresund – SA.52162 & SA.52617
Η Επιτροπή, συμμορφούμενη με την απόφαση του ΓεΔΕΕ Τ-68/15, αποφάσισε να κινήσει την επίσημη διαδικασία έρευνας, προκειμένου να εξετάσει τη συμβατότητα της δημόσιας χρηματοδότησης της σταθερής οδικής σύνδεσης Øresund μεταξύ Δανίας και Σουηδίας

26.02.2019 Όχι ενίσχυση η ευνοϊκή φορολόγηση ισπανικών αθλητικών ομάδων – ΓεΔΕΕ Τ-865/16
Το ΓεΔΕΕ αποφάνθηκε ότι ευνοϊκή φορολογική ρύθμιση, που παρέχει επιλεκτικό οικονομικό πλεονέκτημα στις δικαιούχους επιχειρήσεις, αποτελεί ένα αδιάσπαστο σύνολο με άλλη δυσμενή φορολογική ρύθμιση και, άρα, καταργείται στην πράξη από αυτήν, δεν συνεπάγεται τελικά την ευνοϊκότερη οικονομική μεταχείριση των δικαιούχων επιχειρήσεων έναντι των λοιπών φορολογουμένων

26.02.2019 Επιλεκτικό φορολογικό μέτρο υπέρ ισπανικών αθλητικών συλλόγων – ΓεΔΕΕ Τ-679/16
Το ΓεΔΕΕ απέρριψε την προσφυγή της Athletic Club, καθώς έκρινε ότι η Επιτροπή ορθά αποφάνθηκε ότι το επίμαχο φορολογικό μέτρο είχε επιλεκτικό χαρακτήρα υπέρ ορισμένων φορέων του επαγγελματικού αθλητισμού που μπορούσαν να λειτουργούν ως εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

25.02.2019 Έγκριση ενισχύσεων για αιολικά πάρκα στη Γαλλία – SA.49672-49674 & SA.52085
Η Επιτροπή αποφάσισε ότι τέσσερα γαλλικά σχέδια ενισχύσεων για την κατασκευή τριών πλωτών υπεράκτιων αιολικών πάρκων στη Μεσόγειο και ενός στον Ατλαντικό Ωκεανό είναι σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014

22.02.2019 Έγκριση ιταλικής ενίσχυσης για την αναδιάρθρωση της Aerdorica – SA. 49901
Η Επιτροπή ενέκρινε κρατική ενίσχυση, ύψους 25 εκατ. ευρώ, προς την εταιρία Aerdorica που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο της Αγκώνα στην Ιταλία σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων 2014

22.02.2019 Επέκταση του δανικού καθεστώτος φοροαπαλλαγών σε μη εμπορικά πλοία – SA.51325
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την επέκταση του καθεστώτος παροχής φοροαπαλλαγών για τις θαλάσσιες μεταφορές στη Δανία σε ναυτικούς που εργάζονται σε εξειδικευμένους τύπους σκαφών σύμφωνα με τις κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις θαλάσσιες μεταφορές 2004

21.02.2019 Επίσημη διαδικασία έρευνας για βρετανική αγορά παραγωγικής ικανότητας – SA.35980
Η Επιτροπή, συμμορφούμενη με την απόφαση του ΓεΔΕΕ Τ-793/14, αποφάσισε να κινήσει την επίσημη διαδικασία έρευνας, προκειμένου να εξετάσει τη συμβατότητα του καθεστώτος της αγοράς παραγωγικής ικανότητας στη Μ. Βρετανία

07.02.2019 Έγκριση συναλλαγής μεταξύ Eurobank και Grivalia – SA.53123
Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι η συναλλαγή μεταξύ της τράπεζας Eurobank και της πρώην θυγατρικής της εταιρίας Grivalia είναι σύμφωνη με τους όρους που είχε θέσει η Επιτροπή στην απόφασή της SA.43363 για την αναδιάρθρωση της Eurobank

28.01.2019 Έγκριση κρατικής ενίσχυσης στη χημική πολωνική εταιρία LG Chem – SA.47662
Η Επιτροπή ενέκρινε το πολωνικό σχέδιο χορήγησης επενδυτικής ενίσχυσης, ύφους 36 εκατ. ευρώ, προς τη χημική εταιρία LG Chem για τη δημιουργία μονάδας παραγωγής μπαταριών ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην περιοχή Dolnoslakie σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις 2014

24.01.2019 Δημοσίευση του Πίνακα αποτελεσμάτων (Scoreboard) κρατικών ενισχύσεων 2018
Η Επιτροπή δημοσίευσε τον Πίνακα αποτελεσμάτων (Scoreboard) για τις κρατικές ενισχύσεις του 2018 που δείχνει ότι η πολιτική της ΕΕ στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων έχει μειώσει δραστικά τον χρόνο χορήγησης των κρατικών ενισχύσεων, προωθώντας παράλληλα τους στόχους κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

23.01.2019 Προδικαστικό ερώτημα για την έννοια των υφιστάμενων ενισχύσεων – ΔΕΕ C-387/17
Το ΔΕΕ, απαντώντας στο προδικαστικό ερώτημα που του έθεσε το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Ιταλίας σχετικά με την υπόθεση Fallimento Traghetti del Mediterraneo, έκρινε ότι, όταν μία ενίσχυση χορηγείται πριν την ελευθέρωση της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η δικαιούχος επιχείρηση, δεν συνιστά αυτοδικαίως υφιστάμενη ενίσχυση

21.01.2019 Όχι ενίσχυση η πώληση κρατικής συμμετοχής στην Hypo Steiermark – SA.51650
Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι η πώληση από το Αυστριακό κράτος του ποσοστού 25% πλέον 2 μετοχών που κατέχει στην εταιρία Hypo Steiermark προς το ιδιωτικό πιστωτικό ίδρυμα Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG δεν συνιστά κρατική ενίσχυση

18.01.2019 Έγκριση γαλλικού καθεστώτος ενισχύσεων σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών – SA.51190
Η Επιτροπή ενέκρινε το γαλλικό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη εγκαταστάσεων παραγωγής ηλιακής ενέργειας δυναμικότητας 300MW στην περιοχή Haut-Rhin σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014

14.01.2019 Επανεισαγωγή του κροατικού καθεστώτος εξυγίανσης των τραπεζών – SA.51814
Η Επιτροπή ενέκρινε την εκ νέου θέση σε ισχύ προηγούμενου εγκεκριμένου κροατικού καθεστώτος υπαγωγής των τραπεζών σε διαδικασία εξυγίανσης σύμφωνα με την Τραπεζική Ανακοίνωση 2013

10.01.2019 Επίσημη διαδικασία έρευνας για ολλανδικές αποφάσεις “tax ruling” – SA.51284
Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει την επίσημη διαδικασία έρευνας, για να διαπιστώσει εάν η φορολογική μεταχείριση των δύο εταιριών του ομίλου Nike, της Nike European Operations Netherlands BV και της Converse Netherlands BV, στην Ολλανδία συνιστά παράνομη κρατική ενίσχυση

08.01.2019 Έγκριση ενισχύσεων για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ στη Λιθουανία – SA45765
Η Επιτροπή ενέκρινε το λιθουανικό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σύμφωνα με τις κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον 2008 και τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014, καθώς και το καθεστώς παροχής μειώσεων επί του υποχρεωτικού φόρου που βαρύνει τις ενεργοβόρες βιομηχανίες σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014

08.01.2019 Έγκριση ενίσχυσης παραγωγής ενέργειας από βιομάζα σε πορτογαλικά δάση – SA.48881
Η Επιτροπή ενέκρινε το πορτογαλικό καθεστώς ενισχύσεων για τη δημιουργία εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από βιομάζα κοντά σε δάση που είναι εκτεθειμένα στον κίνδυνο πυρκαγιάς, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014 και τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τη γεωργία 2014

07.01.2019 Παράταση ισχύος κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις
Η Επιτροπή σχεδιάζει να παρατείνει για δύο επιπλέον χρόνια τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις που λήγουν το 2020 και παράλληλα, να προβεί στην αξιολόγηση κάποιων κανόνων, προκειμένου να αποφασίσει εάν θα τους παρατείνει ή εάν θα τους επικαιροποιήσει στο μέλλον, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας του 2017

07.01.2019 Έγκριση ενίσχυσης για ταχύτερες ευρυζωνικές υπηρεσίες στην Ελλάδα – SA.49935
Η Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο της Ελλάδας να παρέχει κουπόνια, συνολικής αξίας 50 εκατομμυρίων ευρώ, σε Έλληνες καταναλωτές, προκειμένου να ενισχύσει τη χρήση των παρεχόμενων ευρυζωνικών υπηρεσιών πολύ υψηλής ταχύτητας σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ. 3 περ. γ΄ ΣΛΕΕ

07.01.2019 Έγκριση ενίσχυσης για επέκταση αστικού δικτύου θέρμανσης στη Γαλλία – SA.50920
Η Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο της Γαλλίας να χορηγήσει επιδότηση και επιστρεπτέα προκαταβολή στην εταιρία Amiens Energies για την επέκταση του αστικού δικτύου θέρμανσης στην πόλη Amiens της Γαλλίας σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014 – 2020

20.12.2018 Έγκριση ενίσχυσης για σιδηροδρομικές μεταφορές πλακών στην Ιταλία – SA. 50115
Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι το σχέδιο των ιταλικών αρχών για τη μεταστροφή των μεταφορών σιδερένιων πλακών στην περιοχή Friuli Venezia Giulia από το οδικό της δίκτυο στο αντίστοιχο σιδηροδρομικό είναι σύμφωνο με το άρθρο 93 ΣΛΕΕ και με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις 2008

19.12.2018 Παράνομες φοροαπαλλαγές από το Γιβραλτάρ υπέρ πολυεθνικών εταιριών – SA.34914
Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι το καθεστώς φοροαπαλλαγών, καθώς και πέντε ατομικά φορολογικά μέτρα που υιοθέτησε το Γιβραλτάρ υπέρ μεγάλων πολυεθνικών εταιριών, μεταξύ των ετών 2011-2013, συνιστούν παράνομες και μη συμβατές κρατικές ενισχύσεις και διέταξε την ανάκτησή τους

18.12.2018 Έγκριση καθεστώτος για σιδηροδρομικές μεταφορές στην Ιταλία – SA.51229
Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι το σχέδιο των ιταλικών αρχών για μείωση του θορύβου που παράγεται από τις σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων είναι σύμφωνο με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις 2008 και το άρθρο 93 ΣΛΕΕ

Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων MoKE Newsletter
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.