Αγγλικά

25.10.2019 Επίσημη διαδικασία έρευνας για πολωνικά μέτρα – SA.52084, 52238, 54236, 55273
Η Επιτροπή κίνησε την επίσημη διαδικασία έρευνας, για να αξιολογήσει τα μέτρα για την υποστήριξη της ανακαίνισης πέντε δικτύων τηλεθέρμανσης στη νοτιοανατολική Πολωνία

24.10.2019 Έγκριση καθεστώτος για τη βρετανική αγορά παραγωγικής ικανότητας – SA.35980
Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014, το βρετανικό καθεστώς αγοράς παραγωγικής ικανότητας που εισήχθη το 2014 προς τον σκοπό της διασφάλισης του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια

21.10.2019 Έγκριση πολωνικής ενίσχυσης για μονάδα συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης – SA.55100
Η Επιτροπή ενέκρινε σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014 πολωνικό μέτρο στήριξης της συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από αστικά απόβλητα

14.10.2019 Eπίσημη διαδικασία έρευνας για μέτρα υπέρ της Samsung στην Ουγγαρία – SA.48556
Η Επιτροπή κίνησε την επίσημη διαδικασία έρευνας, για να αξιολογήσει εάν το σχέδιο της Ουγγαρίας για τη χορήγηση δημόσιας στήριξης, ύψους 108 εκατ. ευρώ, στην εταιρία Samsung, προκειμένου αυτή να υλοποιήσει το επενδυτικό της σχέδιο στην πόλη Göd, είναι σύμφωνη με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις περιφερειακές κρατικές ενισχύσεις 2014

14.10.2019 Έγκριση γερμανικής ενίσχυσης διάσωσης της αεροπορικής εταιρίας Condor – SA.55934
Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων 2014, το σχέδιο της Γερμανίας να χορηγήσει δάνειο, ύψους 380 εκατ. ευρώ, για τη διάσωση της αεροπορικής εταιρίας Condor

10.10.2019 Όχι ενίσχυση το σχέδιο προστασίας των ελληνικών τραπεζών «ΗΡΑΚΛΗΣ» – SA.53519
Η Επιτροπή έκρινε ότι το ελληνικό σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ» που αποσκοπεί στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των ελληνικών τραπεζών δεν συνιστά κρατική ενίσχυση, καθώς πληρούται το κριτήριο ΦΟΑ

10.10.2019 Έγκριση ιταλικής ενίσχυσης για σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές– SA.54990
Η Επιτροπή ενέκρινε το ιταλικό μέτρο στήριξης για τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές στην περιοχή Emilia-Romagna, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για ενισχύσεις στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις 2008

04.10.2019 Έγκριση ελληνικής ενίσχυσης για τον λιμένα της Ηγουμενίτσας – SA.48220
Η Επιτροπή ενέκρινε, με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 3 γ ΣΛΕΕ, τη χρηματοδότηση, ύψους 47,3 εκατομμυρίων ευρώ, για την κατασκευή νέας αποβάθρας στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας

27.09.2019 Έγκριση ενίσχυσης για το γερμανικό αεροδρόμιο Erfurt-Weimar- SA.54496
Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για αερολιμένες και αεροπορικές εταιρίες 2014, πρόσθετη λειτουργική ενίσχυση, ύψους περίπου 6,2 εκατ. ευρώ, για το αεροδρόμιο Erfurt-Weimar στη Γερμανία

20.09.2019 Μη συμβατές οι φοροαπαλλαγές υπέρ των βελγικών λιμένων – ΓεΔΕΕ Τ-674/17
Το ΓεΔΕΕ επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία το καθεστώς ενισχύσεων που εξαιρεί τους βελγικούς λιμένες από τον φόρο εισοδήματος εταιριών είναι μη συμβατό

19.09.2019 Τροποποίηση χρηματοδοτικού μηχανισμού για σταθμό ΥΦΑ στη Λιθουανία – SA.53074
Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με το Πλαίσιο ΥΓΟΣ 2012, την τροποποίηση του χρηματοδοτικού μηχανισμού για τον τερματικό σταθμό ΥΦΑ στην Klaipėda στη Λιθουανία

19.09.2019 Έγκριση προστασίας πρώτης κατοικίας για κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα – SA.53520
Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τα άρθρα 107 παρ. 2α και 107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ, ελληνικό μέτρο για την προστασία της πρώτης κατοικίας των ιδιοκτητών που βρίσκονται σε κίνδυνο απώλειάς της λόγω ανεξόφλητων εμπραγμάτως ασφαλισμένων δανείων

19.09.2019 Έγκριση σλοβακικών ενισχύσεων για ενεργοβόρες επιχειρήσεις – SA.53564
Η Επιτροπή ενέκρινε σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια 2014 το καθεστώς ενισχύσεων που σχεδίασε η Σλοβακία υπέρ ενεργοβόρων επιχειρήσεων

16.09.2019 Επίσημη διαδικασία έρευνας για βελγικές αποφάσεις ‘tax ruling’ – SA.53964-54002
Η Επιτροπή κίνησε την επίσημη διαδικασία έρευνας, για να αξιολογήσει κατά πόσον οι φορολογικές αποφάσεις "πλεονάζοντος κέρδους" (‘tax rulings’), που θέσπισε το Βέλγιο για 39 πολυεθνικές εταιρείες, παρείχαν σ’ αυτές αθέμιτο οικονομικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους

16.09.2019 Έγκριση βελγικού καθεστώτος ενισχύσεων για ενεργοβόρους χρήστες – SA.52367
Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014, το βελγικό καθεστώς ενισχύσεων για ενεργοβόρες επιχειρήσεις με έδρα τη Φλάνδρα

12.09.2019 Έγκριση τροποποίησης δεσμεύσεων για την Banca Monte της Σιένα – SA.55121
Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με την Τραπεζική Ανακοίνωση 2013, την τροποποίηση των αρχικώς αναληφθεισών δεσμεύσεων εκ μέρους της Ιταλίας για την ανακεφαλαιοποίηση της Banca Monte της Σιένα

12.09.2019 Επικύρωση απόφασης Επιτροπής για λιθουανικό σταθμό ΥΦΑ – ΓεΔΕΕ T-417/16
Το ΓεΔΕΕ επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τη συμβατότητα των μέτρων που έλαβε η Λιθουανία για την κατασκευή και λειτουργία ενός τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ)

30.08.2019 Έγκριση αποζημίωσης σε ενεργοβόρες επιχειρήσεις στην Πολωνία – SA.53850
Η Επιτροπή ενέκρινε τα πολωνικά μέτρα για τη χορήγηση αποζημίωσης στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις για τις υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που προκύπτουν από το κόστος έμμεσων εκπομπών στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ETS), σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μετά το 2012

23.08.2019 Έγκριση παράτασης δανικού καθεστώτος εξυγίανσης μικρών τραπεζών – SA.54807
Η Επιτροπή ενέκρινε την παράταση ισχύος του δανικού καθεστώτος εξυγίανσης μικρών τραπεζών σύμφωνα με την Τραπεζική Ανακοίνωση 2013

02.08.2019 Ανάκτηση παράνομων γαλλικών ενισχύσεων από τη Ryanair – SA.47867
Η Επιτροπή διέταξε τη Γαλλία να ανακτήσει τις ενισχύσεις που χορήγησε παράνομα η τοπική ένωση για την προώθηση τουριστικών και οικονομικών ροών (APFTE) στη Ryanair, ύψους 8,5 εκατ. ευρώ, καθώς έκρινε ότι δεν είναι συμβατή κατά τις Κατευθυντήριες Γραμμές για αερολιμένες και αεροπορικές εταιρίες 2014

31.07.2019 Έγκριση ελληνικής ενίσχυσης για ευρυζωνικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας – SA.53135
Η Επιτροπή ενέκρινε ενίσχυση, ύψους 300 εκατ. ευρώ, για την ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου υψηλής ταχύτητας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τα ευρυζωνικά δίκτυα 2013

31.07.2019 Έγκριση κροατικής ενίσχυσης για τερματικό σταθμό υγρού φυσικού αερίου – SA.51983
Η Επιτροπή ενέκρινε τα μέτρα κρατικών ενισχύσεων που σχεδιάζει να χορηγήσει η Κροατία για την κατασκευή και λειτουργία τερματικού σταθμού υγρού φυσικού αερίου στο νησί Krk, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014

29.07.2019 Προδικαστική απόφαση για πεδίο εφαρμογής απόφασης της Επιτροπής – ΔΕΕ C-659/17
Απόφαση της Επιτροπής που κρίνει ότι οι ενισχύσεις, που χορηγούνται βάσει καθεστώτος ενισχύσεων και με τη μορφή μειώσεων στις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, είναι εν μέρει συμβατές εφαρμόζεται και σε επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί αποκλειστικά η παροχή δημόσιας υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω αγορά είναι ανοικτή στον ανταγωνισμό

29.07.2019 Νόμιμος ο περιορισμός του ποσού της περιφερειακής ενίσχυσης στην BMW – C-654/17P
Το ΔΕΕ απέρριψε ως αβάσιμη την αίτηση αναίρεσης της BMW σχετικά με την περιφερειακή ενίσχυση που της χορήγησε η Γερμανία για την κατασκευή στη Λειψία ενός εργοστασίου παραγωγής πράσινων οχημάτων

26.07.2019 Έγκριση γαλλικών ενισχύσεων για αιολικά πάρκα – SA.45274-45276,47246,47247,48007
Η Επιτροπή ενέκρινε σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την προστασία του περιβάλλοντος 2008 λειτουργικές ενισχύσεις για έξι υπεράκτια αιολικά πάρκα στη Γαλλία

25.07.2019 Επέκταση διάρκειας ισχύος ιρλανδικού μέτρου υπέρ της NAMA – SA.54724
Η Επιτροπή ενέκρινε με απευθείας επίκληση του άρθρου 107 παρ. 3β ΣΛΕΕ την επέκταση της ισχύος της ιρλανδικής Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (NAMA) για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025

22.07.2019 Νέα Ανακοίνωση Επιτροπής για ανάκτηση παράνομων και μη συμβατών ενισχύσεων
Η Επιτροπή υιοθέτησε μία νέα Ανακοίνωση για την ανάκτηση των παράνομων και μη συμβατών ενισχύσεων που αντικαθιστά την προηγούμενη Ανακοίνωση του 2007

22.07.2019 Έγκριση ιταλικής ενίσχυσης υπέρ της Poste Italiane – SA.48492
Η Επιτροπή ενέκρινε τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης από την Ιταλία στην Poste Italiane σύμφωνα με το Πλαίσιο ΥΓΟΣ 2012, καθώς έκρινε ότι πρόκειται για νόμιμη αντιστάθμιση ΥΓΟΣ για τη διανομή, σε μειωμένους τιμές, εφημερίδων και εκδόσεων εκδοτών βιβλίων και μη κερδοσκοπικών οργανισμών κατά την περίοδο 2017-2019.

12.07.2019 Όχι αντιστάθμιση ΥΓΟΣ οι ενισχύσεις μεταφορών από το STIF-IDF – ΓεΔΕΕ T-738/17
Το ΓεΔΕΕ έκρινε ότι οι ενισχύσεις που χορήγησε το γαλλικό Σωματείο Μεταφορών της Περιφέρειας Île de France (STIF-IDF) σε επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες τακτικών δημοσίων μεταφορών στη συγκεκριμένη περιφέρεια δεν συνιστούν αντιστάθμιση ΥΓΟΣ λόγω μη πλήρωσης όλων των προϋποθέσεων Altmark

12.07.2019 Γαλλικές ενισχύσεις για εξοπλισμό οδικών μεταφορών – ΓεΔΕΕ T-289/17
Το ΓεΔΕΕ έκρινε ότι, επειδή τα μέτρα που έλαβε το περιφερειακό συμβούλιο του Île-de-France υπέρ επιχειρήσεων που παρείχαν υπηρεσίες οδικών μεταφορών στην εν λόγω περιφέρεια συνιστούν μη κοινοποιηθείσα, παράνομη κρατική ενίσχυση, τα εθνικά δικαστήρια υποχρεούνται να αναζητήσουν τους τόκους που αφορούν το διάστημα της παρανομίας, υπό τον όρο της τήρησης των προϋποθέσεων των εθνικών κανόνων για την παραγραφή

Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων MoKE Newsletter
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.