Αγγλικά

11.08.2022 Έγκριση τροποποίησης ελληνικού μέτρου για δαπάνες λόγω κορωνοϊού – SA.103434
H Επιτροπή ενέκρινε δεύτερη τροποποίηση του υφιστάμενου ελληνικού καθεστώτος ενισχύσεων για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες (SA.61574/2021), σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1 και 3.12)

11.08.2022 Έγκριση τροποποίησης ελληνικού μέτρου επιστρεπτέων προκαταβολών – SA.63905
H Επιτροπή ενέκρινε την έβδομη τροποποίηση του υφιστάμενου ελληνικού καθεστώτος επιστρεπτέων προκαταβολών (SA.56815/2020), σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)

09.08.2022 Έγκριση ρουμανικού μέτρου για ιδιωτικές επενδύσεις λόγω κορωνοϊού – SA.103503
Η Επιτροπή ενέκρινε ρουμανικό καθεστώς επενδυτικών ενισχύσεων, με σκοπό τη βιώσιμη ανάκαμψη επιχειρήσεων, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.13).

03.08.2022 Έγκριση ιταλικού μέτρου λόγω κορωνοϊού και της ουκρανικής κρίσης – SA.103316
Η Επιτροπή ενέκρινε ιταλικό καθεστώς επενδυτικών ενισχύσεων και περιορισμένων ποσών ενίσχυσης για επιχειρήσεις σε σεισμόπληκτες περιοχές, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.13) και το Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης 2022 λόγω της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας (Κεφ. 2.1)

27.07.2022 Έγκριση γερμανικού μέτρου ενίσχυσης της Deutsche Bahn λόγω κορωνοϊού – SA.100322
Η Επιτροπή ενέκρινε, με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ, γερμανική ad hoc ενίσχυση υπέρ της Deutsche Bahn AG για τις ζημίες που υπέστησαν οι θυγατρικές της DB Netz AG, DB Energie GmbH και DB Station&Service AG λόγω κορωνοϊού

30.06.2022 Εύρος απόδειξης ενεργητικής νομιμοποίησης για προσφυγή ακύρωσης – ΔΕΕ C-99/21 P
Για την παραδεκτή άσκηση προσφυγής ακύρωσης κατά απόφασης της Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται ένα εθνικό μέτρο ενίσχυσης, αρκεί ο προσφεύγων να εκθέτει κατά τρόπο πειστικό το ενδεχόμενο να περιέλθει εκ πρώτης άποψης σε μειονεκτική θέση από άποψη ανταγωνισμού, χωρίς να απαιτείται να αποδείξει επακριβώς το εύρος της νόθευσης του ανταγωνισμού, ώστε να πληρούται η προϋπόθεση του άμεσου επηρεασμού του από την απόφαση της Επιτροπής

22.06.2022 Νόμιμο το μέτρο ανακεφαλαιοποίησης της Finnair λόγω κορωνοϊού – ΓεΔΕΕ T-657/20
Το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού εγκρίθηκε κάτω από εξαιρετικά επείγουσες συνθήκες, οπότε δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν εξαρχής όλα τα μέτρα που θα μπορούσαν να λάβουν τα κράτη μέλη. Συνεπώς, η Επιτροπή νόμιμα παρέκκλινε από τις προβλέψεις του σε ορισμένες περιπτώσεις, προκειμένου να λάβει υπόψη της τις ιδιαίτερες συνθήκες που χαρακτήριζαν ορισμένα μέτρα, όπως το φινλανδικό μέτρο ανακεφαλαιοποίησης της Finnair

21.06.2022 Έγκριση κυπριακού μέτρου αναστολής πληρωμών του ΦΠΑ λόγω κορωνοϊού – SA.102435
Η Επιτροπή ενέκρινε κυπριακό καθεστώς αναστολής καταβολής του ΦΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 20 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.9)

16.06.2022 Έγκριση μέτρου υπέρ της easyJet κατά την αναδιάρθρωση του ομίλου ΤΑΡ – SA.60165
Η Επιτροπή, στο πλαίσιο του πορτογαλικού μέτρου αναδιάρθρωσης του Ομίλου TAP, ενέκρινε την παραχώρηση θέσεων προσγείωσης και απογείωσης στο αεροδρόμιο της Λισαβόνας στην αεροπορική εταιρία easyJet, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων 2014

14.06.2022 Έγκριση ελληνικής μεθόδου υπολογισμού προμηθειών κρατικής εγγύησης – SA.102741
Η Επιτροπή ενέκρινε την ελληνική μέθοδο υπολογισμού προμηθειών εγγύησης που χορηγεί το Ελληνικό Δημόσιο για δάνεια μεγάλων επιχειρήσεων, σύμφωνα με την Ανακοίνωση για τις εγγυήσεις 2008

10.06.2022 Έγκριση ιταλικού μέτρου για εμπορευματικές μεταφορές – SA.101273
Η Επιτροπή ενέκρινε ιταλικό καθεστώς ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 55 εκατομμυρίων ευρώ, για την ενθάρρυνση των διατροπικών εμπορευματικών μεταφορών

08.06.2022 Έγκριση ιταλικού μέτρου για ναυτιλιακές εταιρίες λόγω κορωνοϊού – SA.100553
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ, ιταλικό καθεστώς αποζημίωσης μεγάλων ναυτιλιακών εταιριών λόγω κορωνοϊού

08.06.2022 Ενίσχυση η εξαίρεση από φορολόγηση κερδών ομίλων στο ΗΒ – Τ-363/19 & Τ-456/19
Ένα σύνολο ειδικών φορολογικών κανόνων, όπως είναι η φορολόγηση των κερδών μιας Ελεγχόμενης Αλλοδαπής Εταιρίας, μπορεί να αποτελέσει το σύστημα αναφοράς. εφόσον βασίζεται σε μια ξεχωριστή λογική από αυτήν του γενικού φορολογικού συστήματος και μπορεί να αποσπαστεί από αυτό, είτε εισάγοντας εξαίρεση από αυτό είτε λειτουργώντας ως προέκτασή του

07.06.2022 Έγκριση ρουμανικού μέτρου για αγροτικές περιοχές λόγω κορωνοϊού – SA.103035
H Επιτροπή ενέκρινε ρουμανικό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας σε μικρές αστικές και αγροτικές περιοχές, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1 και 3.2)

03.06.2022 Έγκριση ρουμανικού μέτρου για κατασκευαστικές ΜΜΕ λόγω κορωνοϊού – SA.102830
H Επιτροπή ενέκρινε ρουμανικό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό κλάδο, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1 και 3.2)

01.06.2022 Έγκριση ελληνικού μέτρου για κτηνοτρόφους λόγω της ουκρανικής κρίσης – SA.102633
Η Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς άμεσων επιχορηγήσεων για τη στήριξη του κτηνοτροφικού τομέα, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης 2022 λόγω της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας (Κεφ. 2.1)

31.05.2022 Παράταση ελληνικού καθεστώτος κουπονιών για υψίρρυθμα δίκτυα – SA.102127
Η Επιτροπή ενέκρινε την παράταση του ελληνικού καθεστώτος ενισχύσεων για τη χορήγηση κουπονιών σύνδεσης σε δίκτυα υπερυψηλής ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband), με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ

20.05.2022 Έγκριση κυπριακού καθεστώτος για τυροκόμους λόγω κορωνοϊού – SA.102885
H Επιτροπή ενέκρινε κυπριακό καθεστώς ενισχύσεων, με σκοπό τη στήριξη των τυροκόμων, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)

18.05.2022 Νόμιμη η ενίσχυση διάσωσης στην αεροπορική εταιρία Condor – ΓεΔΕΕ Τ-577/20
Μια επιχείρηση δικαιούται να λάβει ενίσχυση διάσωσης, όταν υπάρχει κίνδυνος διαταραχής στην παροχή σημαντικής υπηρεσίας που δύσκολα μπορεί να αντικατασταθεί από άλλη, βάσει του σημείου 44β των Κατευθυντήριων Γραμμών για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων 2014, χωρίς να απαιτείται επιπλέον η επιχείρηση αυτή να διαδραματίζει βασικό συστημικό ρόλο στην οικονομία του οικείου κράτους μέλους ή να είναι επιφορτισμένη με ΥΓΟΣ

18.05.2022 Μη συμβατή ενίσχυση στην Adriatica λόγω συμμετοχής σε καρτέλ – ΓεΔΕΕ Τ-601/20
Υπάρχει σαφής αντίφαση μεταξύ του στόχου που επιδιώκει μία σύμπραξη (καρτέλ), όπως είναι, μεταξύ άλλων, η αύξηση των εφαρμοζόμενων τιμών στους καταναλωτές σε σχέση με την τιμή της αγοράς, και του στόχου που επιδιώκει η αποζημίωση ΥΓΟΣ, δηλαδή να διατηρηθούν οι τιμές προσβάσιμες στους χρήστες της σχετικής δημόσιας υπηρεσίας. Συνεπώς, η ύπαρξη σύμπραξης μπορεί να επηρεάσει το ύψος της αποζημίωσης ΥΓΟΣ και να την καταστήσει μη συμβατή κρατική ενίσχυση

16.05.2022 Έγκριση επαναθέσπισης ελληνικού μέτρου για ΜΜΕ λόγω κορωνοϊού – SA.102749
Η Επιτροπή ενέκρινε την επαναθέσπιση και τροποποίηση του εγκεκριμένου ελληνικού καθεστώτος ενισχύσεων για τη στήριξη εφημερίδων, περιοδικών, παρόχων υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης και ραδιοφωνικών σταθμών (SA.63896/2021), σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)

16.05.2022 Έγκριση ελληνικού μέτρου για ιδιωτικές επενδύσεις λόγω κορωνοϊού – SA.101963
Η Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς επενδυτικών ενισχύσεων, με σκοπό τη βιώσιμη ανάκαμψη των επιχειρήσεων, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.13)

16.05.2022 Έγκριση σουηδικού καθεστώτος για μετανάστες και χρόνια ανέργους – SA.100209
Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με την Ανακοίνωση για την απασχόληση εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και εργαζομένων με αναπηρία 2009, σουηδικό καθεστώς ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 404 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να βοηθήσει τους χρόνια ανέργους και τους μετανάστες να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας

12.05.2022 Λήξη Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού
Η Επιτροπή αποφάσισε να μην παρατείνει το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού πέραν της ισχύουσας ημερομηνίας λήξης

11.05.2022 Έγκριση ιρλανδικού μέτρου για ιατρικές υπηρεσίες λόγω κορωνοϊού – SA.102557
H Επιτροπή ενέκρινε ιρλανδικό καθεστώς ενισχύσεων, με σκοπό τη στήριξη των υπηρεσιών παροχής έκτακτης ιατρικής περίθαλψης με τη βοήθεια ελικοπτέρου, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)

10.05.2022 Έγκριση επαναθέσπισης ιρλανδικού μέτρου για αλιείς λόγω Brexit – SA.102242
Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια 2014, ιρλανδικό καθεστώς ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 25 εκατομμυρίων ευρώ, για τη στήριξη του αλιευτικού τομέα λόγω του Brexit

10.05.2022 Έγκριση ισπανικού μέτρου για μεταφορείς λόγω της ουκρανικής κρίσης – SA.102613
Η Επιτροπή ενέκρινε ισπανικό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη ιδιωτικών εταιριών οδικών μεταφορών, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης 2022 λόγω της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας (Κεφ. 2.1)

04.05.2022 Έγκριση ισπανικού μέτρου για μεταφορές λόγω της ουκρανικής κρίσης – SA.102615
Η Επιτροπή ενέκρινε ισπανικό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη ιδιωτικών εταιριών οδικών μεταφορών, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης 2022 λόγω της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας (Κεφ. 2.1)

03.05.2022 Έγκριση ελληνικού μέτρου αποζημίωσης της Ellinair λόγω κορωνοϊού – SA.62588
H Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ, ελληνικό μέτρο αποζημίωσης της αεροπορικής εταιρίας Ellinair λόγω κορωνοϊού

02.05.2022 Έγκριση μαλτέζικου μέτρου για συνεταιρισμούς κρέατος λόγω κορωνοϊού – SA.102010
H Επιτροπή ενέκρινε μαλτέζικο καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη συνεταιρισμών επεξεργασίας και εμπορίας χοιρινού κρέατος, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)

Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.