Αγγλικά

28.11.2019 Έγκριση σλοβακικών ενισχύσεων προς την εταιρία εξόρυξης άνθρακα HBP – SA.55038
13.11.2014 Ημερίδα για τις κρατικές ενισχύσεις
10.04.2014 Διήμερο Συνέδριο για την «Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού»
31.03.2014 Συμμετοχή στελεχών της ΜοΚΕ στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο για τα στελέχη της ΚεΜΚΕ
18.05.2011 Επιμορφωτική ημερίδα σε στελέχη της εταιρείας «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ»
24.02.2011 Συνέδριο της ΜοΚΕ με θέμα: «Κρατικές ενισχύσεις – Πρόσφατες εξελίξεις»
16.06.2010 Συνέδριο της ΜοΚΕ με θέμα: Ειδικά θέματα κρατικών ενισχύσεων
29.05.2010 Παρακολούθηση σεμιναρίου κρατικών ενισχύσεων στο ΕΙΡΑ (Μάαστριχτ)
23.03.2010 Παρακολούθηση σεμιναρίου κρατικών ενισχύσεων στο EIPA (Μάαστριχτ)
26.11.2009 Παρακολούθηση συνεδρίου κρατικών ενισχύσεων που οργανώθηκε από το EStALI
29.06.2009 Σεμινάριο κρατικών ενισχύσεων σε στελέχη της Ε.Δ.Α. Μεταφορών
14.05.2009 7th Experts’ Forum on New Developments in European State Aid Law 2009
08.05.2009 Σεμινάριο κρατικών ενισχύσεων σε στελέχη της ΕΥΔ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
06.04.2009 Παρακολούθηση σεμιναρίου κρατικών ενισχύσεων στο EIPA (Maastricht)
02.04.2009 Παρακολούθηση σεμιναρίου κρατικών ενισχύσεων στο EIPA (Maastricht)
22.11.2008 Σεμινάριο κρατικών ενισχύσεων σε στελέχη της ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση»
23.10.2008 Παρουσίαση της νομικής επιθεώρησης «ΔηΣΚΕ & αγορά»
25.09.2008 Παρακολούθηση σεμιναρίου κρατικών ενισχύσεων στο EIPA (Maastricht)
22.09.2008 Επιμορφωτικό πρόγραμμα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
26.06.2008 Παρακολούθηση σεμιναρίου κρατικών ενισχύσεων στο EIPA (Maastricht)
12.06.2008 «6th Experts’ Forum on New Developments in European State Aid Law 2008»
08.05.2008 «Οι Κοινοτικοί Κανόνες περί Κρατικών Ενισχύσεων - Ζητήματα Διαδικασίας»
09.04.2008 «Οι Κοινοτικοί Κανόνες περί Κρατικών Ενισχύσεων-Ζητήματα Ουσίας»
31.03.2008 Σεμινάριο για κρατικές ενισχύσεις σε στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης
13.12.2007 Σεμινάριο κρατικών ενισχύσεων στο EIPA (Maastricht)
19.11.2007 Παρακολούθηση σεμιναρίου κρατικών ενισχύσεων στο EIPA (Maastricht)
12.12.2006 Ημερίδα της Ελληνικής Ένωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου
20.11.2006 Σεμινάριο σε δημοσίους υπαλλήλους βαλκανικών χωρών
01.11.2006 22o Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου
29.06.2006 Σεμινάριο της ΜοΚΕ για κρατικές ενισχύσεις σε στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης
Σελίδες: 1 2
ΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.