Αγγλικά

05.07.2022 Έγκριση ελληνικής μεθόδου υπολογισμού προμηθειών κρατικής εγγύησης – SA.102741
Η Επιτροπή ενέκρινε την ελληνική μέθοδο υπολογισμού προμηθειών εγγύησης που χορηγεί το Ελληνικό Δημόσιο για δάνεια μεγάλων επιχειρήσεων, σύμφωνα με την Ανακοίνωση για τις εγγυήσεις 2008

21.06.2022 Έγκριση κυπριακού μέτρου αναστολής πληρωμών του ΦΠΑ λόγω κορωνοϊού – SA.102435
Η Επιτροπή ενέκρινε κυπριακό καθεστώς αναστολής καταβολής του ΦΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 20 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.9)

16.06.2022 Έγκριση μέτρου υπέρ της easyJet κατά την αναδιάρθρωση του ομίλου ΤΑΡ – SA.60165
Η Επιτροπή, στο πλαίσιο του πορτογαλικού μέτρου αναδιάρθρωσης του Ομίλου TAP, ενέκρινε την παραχώρηση θέσεων προσγείωσης και απογείωσης στο αεροδρόμιο της Λισαβόνας στην αεροπορική εταιρία easyJet, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων 2014

10.06.2022 Έγκριση ιταλικού μέτρου για εμπορευματικές μεταφορές – SA.101273
Η Επιτροπή ενέκρινε ιταλικό καθεστώς ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 55 εκατομμυρίων ευρώ, για την ενθάρρυνση των διατροπικών εμπορευματικών μεταφορών

08.06.2022 Έγκριση ιταλικού μέτρου για ναυτιλιακές εταιρίες λόγω κορωνοϊού – SA.100553
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ, ιταλικό καθεστώς αποζημίωσης μεγάλων ναυτιλιακών εταιριών λόγω κορωνοϊού

07.06.2022 Έγκριση ρουμανικού μέτρου για αγροτικές περιοχές λόγω κορωνοϊού – SA.103035
H Επιτροπή ενέκρινε ρουμανικό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας σε μικρές αστικές και αγροτικές περιοχές, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1 και 3.2)

03.06.2022 Έγκριση ρουμανικού μέτρου για τον κατασκευαστικές ΜΜΕ λόγω κορωνοϊού – SA.102830
H Επιτροπή ενέκρινε ρουμανικό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό κλάδο, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1 και 3.2)

01.06.2022 Έγκριση ελληνικού μέτρου για κτηνοτρόφους λόγω της ουκρανικής κρίσης – SA.102633
Η Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς άμεσων επιχορηγήσεων για τη στήριξη του κτηνοτροφικού τομέα, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης 2022 λόγω της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας (Κεφ. 2.1)

31.05.2022 Παράταση ελληνικού καθεστώτος κουπονιών για υψίρρυθμα δίκτυα – SA.102127
Η Επιτροπή ενέκρινε την παράταση του ελληνικού καθεστώτος ενισχύσεων για τη χορήγηση κουπονιών σύνδεσης σε δίκτυα υπερυψηλής ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband), με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ

20.05.2022 Έγκριση κυπριακού καθεστώτος για τυροκόμους λόγω κορωνοϊού – SA.102885
H Επιτροπή ενέκρινε κυπριακό καθεστώς ενισχύσεων, με σκοπό τη στήριξη των τυροκόμων, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)

16.05.2022 Έγκριση επαναθέσπισης ελληνικού μέτρου για ΜΜΕ λόγω κορωνοϊού – SA.102749
Η Επιτροπή ενέκρινε την επαναθέσπιση και τροποποίηση του εγκεκριμένου ελληνικού καθεστώτος ενισχύσεων για τη στήριξη εφημερίδων, περιοδικών, παρόχων υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης και ραδιοφωνικών (SA.63896/2021), σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)

16.05.2022 Έγκριση ελληνικού μέτρου για ιδιωτικές επενδύσεις λόγω κορωνοϊού – SA.101963
Η Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς επενδυτικών ενισχύσεων, με σκοπό τη βιώσιμη ανάκαμψη των επιχειρήσεων, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.13)

16.05.2022 Έγκριση σουηδικού καθεστώτος για μετανάστες και χρόνια ανέργους – SA.100209
Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με την Ανακοίνωση για την απασχόληση εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και εργαζομένων με αναπηρία 2009, σουηδικό καθεστώς ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 404 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να βοηθήσει τους χρόνια ανέργους και τους μετανάστες να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας

12.05.2022 Λήξη Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού
Η Επιτροπή αποφάσισε να μην παρατείνει το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού πέραν της ισχύουσας ημερομηνίας λήξης

11.05.2022 Έγκριση ιρλανδικού μέτρου για ιατρικές υπηρεσίες λόγω κορωνοϊού – SA.102557
H Επιτροπή ενέκρινε ιρλανδικό καθεστώς ενισχύσεων, με σκοπό τη στήριξη των υπηρεσιών παροχής έκτακτης ιατρικής περίθαλψης με τη βοήθεια ελικοπτέρου, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)

10.05.2022 Έγκριση επαναθέσπισης ιρλανδικού μέτρου για αλιείς λόγω Brexit – SA.102242
Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια 2014, ιρλανδικό καθεστώς ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 25 εκατομμυρίων ευρώ, για τη στήριξη του αλιευτικού τομέα λόγω του Brexit

10.05.2022 Έγκριση ισπανικού μέτρου για μεταφορείς λόγω της ουκρανικής κρίσης – SA.102613
Η Επιτροπή ενέκρινε ισπανικό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη ιδιωτικών εταιριών οδικών μεταφορών, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης 2022 λόγω της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας (Κεφ. 2.1)

04.05.2022 Έγκριση ισπανικού μέτρου για μεταφορές λόγω της ουκρανικής κρίσης – SA.102615
Η Επιτροπή ενέκρινε ισπανικό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη ιδιωτικών εταιριών οδικών μεταφορών, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης 2022 λόγω της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας (Κεφ. 2.1)

03.05.2022 Έγκριση ελληνικού μέτρου αποζημίωσης της Ellinair λόγω κορωνοϊού – SA.62588
H Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ, ελληνικό μέτρο αποζημίωσης της αεροπορικής εταιρίας Ellinair λόγω κορωνοϊού

02.05.2022 Έγκριση μαλτέζικου μέτρου για συνεταιρισμούς κρέατος λόγω κορωνοϊού – SA.102010
H Επιτροπή ενέκρινε μαλτέζικο καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη συνεταιρισμών επεξεργασίας και εμπορίας χοιρινού κρέατος, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)

30.04.2022 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών βάσει ΓΑΚ
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 50 του ΓΑΚ 651/2014, διάφορα καθεστώτα αποζημιώσεων για επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες

28.04.2022 Έγκριση ισπανικού καθεστώτος λόγω της επίθεσης στην Ουκρανία – SA.102650
Η Επιτροπή ενέκρινε ένα ισπανικό καθεστώς ενισχύσεων για παραγωγούς γάλακτος, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης 2022 λόγω της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας (Κεφ. 2.1)

28.04.2022 Ενίσχυση για μικροβιότοπο εκτός δικτύου Natura – ΔΕΕ C‑251/21
Ενίσχυση η οποία ζητήθηκε βάσει του Καν. 1305/2013 για μικροβιότοπο που δημιουργήθηκε εντός δάσους προς επίτευξη των σκοπών της Οδηγίας 2009/147 για την προστασία των άγριων πτηνών, δεν είναι δυνατόν να κηρυχθεί συμβατή βάσει του απαλλακτικού Καν. 702/2014, εφόσον η αιτούσα επιχείρηση είναι προβληματική κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 14 του εν λόγω Κανονισμού

27.04.2022 Βάρος απόδειξης του χαρακτηρισμού μιας ενίσχυσης ως υφιστάμενης – ΓεΔΕΕ T‑392/20
Εάν κατά την προκαταρκτική εξέταση η Επιτροπή αντιμετωπίζει δυσκολίες ή αμφιβολίες ως προς τον χαρακτηρισμό του εξεταζόμενου μέτρου ως υφιστάμενης ή νέας ενίσχυσης, απαιτείται να κινήσει την επίσημη διαδικασία έρευνας, προκειμένου βάσει των εκτεταμένων εξουσιών της κατά τη ΣΛΕΕ και τον Καν. 2015/1589 να αναζητήσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από το εμπλεκόμενο κράτος μέλος για να στοιχειοθετήσει την ύπαρξη ή μη υφιστάμενης ενίσχυσης

27.04.2022 Έγκριση γαλλικού καθεστώτος για έργα ΕΑΚ – SA.102230
Η Επιτροπή ενέκρινε γαλλικό καθεστώς ενισχύσεων για έργα ΕΑΚ, συνολικού προϋπολογισμού 700 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με το Πλαίσιο ΕΑΚ 2014 και το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού

27.04.2022 Έγκριση ιρλανδικού μέτρου για μεταφορές λόγω επίθεσης στην Ουκρανία – SA.102559
Η Επιτροπή ενέκρινε ένα ιρλανδικό καθεστώς ενισχύσεων για οδικούς εμπορευματικούς μεταφορείς, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης 2022 λόγω της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας (Κεφ. 2.1)

26.04.2022 Έγκριση λιθουανικού μέτρου λόγω περιορισμών στο εμπόριο – SA.100202
Η Επιτροπή ενέκρινε, με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ, λιθουανικό καθεστώς ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 130 εκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό τη στήριξη εταιριών που πλήττονται από τις εμπορικές πρακτικές της Κίνας

21.04.2022 Ad hoc επενδυτική ενίσχυση για δίκτυα φυσικού αερίου βάσει ΓΑΚ – SA.102719
Η Ελλάδα αποφάσισε να χορηγήσει ενίσχυση στην HENGAS A.E. για την ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσικού αερίου στους Δήμους Τρίπολης και Κορίνθου, βάσει του άρθρου 48 ΓΑΚ 651/2014

21.04.2022 Ελληνικό καθεστώς για δάνεια προς αγρότες – SA.102340
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει των άρθρων 14, 17, 20, 21, 24, 28, 29 και 31 του Καν. 702/2014, καθεστώς ενισχύσεων για τη δανειακή στήριξη των αγροτικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF)

21.04.2022 Έγκριση γαλλικού καθεστώτος για βιώσιμη ανάκαμψη λόγω κορωνοϊού – SA.102077
Η Επιτροπή ενέκρινε ένα γαλλικό καθεστώς επενδυτικών ενισχύσεων προς μια βιώσιμη ανάκαμψη, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.13)

Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.