Αγγλικά

31.08.2021 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών βάσει ΓΑΚ
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 50 του ΓΑΚ 651/2014, διάφορα καθεστώτα αποζημιώσεων για επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες

31.08.2021 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών στον αγροτικό τομέα
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 30 του απαλλακτικού Κανονισμού 702/2014 για τον γεωργικό τομέα, διάφορα καθεστώτα αποζημιώσεων για επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες

10.08.2021 Ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων για έρευνα βάσει ΓΑΚ – SA.64426
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει των άρθρων 25, 28 και 29 του ΓΑΚ 651/2014, καθεστώς ενισχύσεων για ερευνητικά έργα που εντάσσονται στη δράση “ERANETs 2021Α”

07.07.2021 Ad hoc ενίσχυση για δίκτυα φυσικού αερίου στη Φλώρινα βάσει ΓΑΚ – SA.63503
Η Ελλάδα αποφάσισε να χορηγήσει κρατική ενίσχυση προς τη Δημόσια Επιχείρηση Διανομής Αερίου ΑΕ βάσει του άρθρου 48 ΓΑΚ 651/2014

05.07.2021 Έγκριση ελληνικού καθεστώτος στον τομέα του πολιτισμού λόγω κορωνοϊού – SA.62699
H Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της τέχνης και της ψυχαγωγίας, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)

01.07.2021 Έγκριση καθεστώτος στον πρωτογενή τομέα λόγω κορωνοϊού – S.A.63570
H Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη των τομέων της εκτροφής χοίρων, της εκτροφής μαύρων χοίρων και της παραγωγής μελιού, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)

30.06.2021 Έγκριση βελγικού μέτρου για την εξ αποστάσεως εργασία λόγω κορωνοϊού – SA.63252
Η Επιτροπή ενέκρινε βελγικό καθεστώς ενισχύσεων με σκοπό τη στήριξη της προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των τηλεργαζομένων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)

30.06.2021 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης στον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 44 του απαλλακτικού Κανονισμού 1388/2014, διάφορα καθεστώτα αποζημίωσης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

30.06.2021 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών βάσει ΓΑΚ
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 50 του ΓΑΚ 651/2014, διάφορα καθεστώτα αποζημιώσεων για επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες

30.06.2021 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών στον αγροτικό τομέα
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 30 του απαλλακτικού Κανονισμού 702/2014 για τον γεωργικό τομέα, διάφορα καθεστώτα αποζημιώσεων για επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες

29.06.2021 Έγκριση ελληνικού μέτρου στον οπτικοακουστικό τομέα λόγω κορωνοϊού – S.A.63004
H Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη ΜΜΕ και μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον οπτικοακουστικό τομέα, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)

28.06.2021 Ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων για συνεργατικούς σχηματισμούς βάσει ΓΑΚ – SA.63716
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει των άρθρων 14, 18, 19 και 22 του ΓΑΚ 651/2014, καθεστώς επενδυτικών ενισχύσεων

21.06.2021 Έγκριση δανικού μέτρου για σιδηροδρομικές μεταφορές λόγω κορωνοϊού – SA.62881
Η Επιτροπή ενέκρινε δανικό καθεστώς ενισχύσεων με σκοπό τη στήριξη παρόχων δημόσιων επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1 και 3.12)

18.06.2021 Έγκριση ρουμανικού μέτρου στον τομέα του πολιτισμού λόγω κορωνοϊού – SA.62608
Η Επιτροπή ενέκρινε ρουμανικό καθεστώς ενισχύσεων με σκοπό τη στήριξη των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού στο Βουκουρέστι, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)

17.06.2021 Ιταλικές ενισχύσεις προς ακτοπλοϊκές εταιρίες – SA.32014, SA.32015 & SA.32016
Η Επιτροπή ενέκρινε τις ιταλικές αποζημιώσεις δημόσιας υπηρεσίας που χορηγήθηκαν στις ακτοπλοϊκές εταιρίες Siremar, Toscana Regionale Marittima S.p.A. («Toremar»), Società Navigazione Siciliana («SNS») και Moby S.p.A., ενώ για ορισμένα άλλα μέτρα υπέρ της Siremar και της SNS έκρινε ότι πρόκειται για μη συμβατές κρατικές ενισχύσεις και διέταξε την ανάκτησή τους

17.06.2021 Έγκριση ελληνικού μέτρου για νέο σταθμό ΥΦΑ στην Αλεξανδρούπολη – SA.55526
Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ενέργεια και το περιβάλλον 2014, ελληνικό μέτρο ενίσχυσης, ύψους 166,7 εκατ. ευρώ, για την κατασκευή νέου τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου («ΥΦΑ») στην Αλεξανδρούπολη

14.06.2021 Δημοσίευση του Πίνακα αποτελεσμάτων (Scoreboard) για τις ενισχύσεις του 2019
Η Επιτροπή δημοσίευσε τον ετήσιο Πίνακα αποτελεσμάτων (Scoreboard) 2020, ο οποίος δείχνει αύξηση των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν κατά το έτος 2019 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια

11.06.2021 Έγκριση εσθονικού μέτρου για την εκμετάλλευση κτιρίων λόγω κορωνοϊού – S.A.63122
Η Επιτροπή ενέκρινε εσθονικό καθεστώς ενισχύσεων με σκοπό τη στήριξη φορέων εκμετάλλευσης κτιρίων επιστημονικών, εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και συναφών εκδηλώσεων, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)

11.06.2021 Έγκριση ελληνικού καθεστώτος για κατασκευαστικές ΜΜΕ λόγω κορωνοϊού – SA.62835
Η Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη μικρομεσαίων κατασκευαστικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1, 3.2 και 3.4)

10.06.2021 Μη συμβατές οι ισπανικές ενισχύσεις για την ψηφιακή τηλεόραση – SA.28599
Η Επιτροπή έκρινε ότι οι επίγειοι φορείς για την ψηφιοποίηση και επέκταση του επίγειου τηλεοπτικού δικτύου σε απομακρυσμένες περιοχές της Ισπανίας έλαβαν παράνομες και μη συμβατές κρατικές ενισχύσεις οι οποίες πρέπει να ανακτηθούν

09.06.2021 Πλήρωση του κριτηρίου της ύπαρξης κρατικών πόρων – ΓεΔΕΕ Τ-47/19
Η ύπαρξη δυσχερειών ως προς το πεδίο εφαρμογής και την ερμηνεία εθνικής ρύθμισης επιβολής προστίμου από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, συνεπάγεται ότι η μη επιβολή προστίμου δεν στερεί το κράτος από νόμιμα έσοδα και, επομένως, δεν υπάρχει το στοιχείο της χρηματοδότησης με κρατικούς πόρους κατ’ άρθρο 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ. Ωστόσο, θα πρέπει να αποδεικνύεται, επιπλέον, ότι οι δυσχέρειες αυτές είναι προσωρινές και εντάσσονται σε μία διαδικασία βαθμιαίας αποσαφήνισης των σχετικών κανόνων από τις αρμόδιες εθνικές αρχές

09.06.2021 Προϋποθέσεις συμβατότητας βάσει του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ  ΓεΔΕΕ T-665/20
Κατά τον υπολογισμό της αποζημίωσης που χορηγείται βάσει του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ σε επιχειρήσεις για τις ζημίες που υπέστησαν λόγω κορωνοϊού, η Επιτροπή δεν μπορεί να λαμβάνει υπόψη τις ζημίες των δικαιούχων που οφείλονται σε προγενέστερα ή ανεξάρτητα της πανδημίας γεγονότα, όπως τα πρόσθετα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε μια επιχείρηση λόγω παράτασης της διαδικασίας αφερεγγυότητάς της

07.06.2021 Δημόσια Διαβούλευση για τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον
Η Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση νέες Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας, καλώντας όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την προτεινόμενη αναθεώρηση των ισχυόντων κανόνων

03.06.2021 Έγκριση τροποποίησης γερμανικού μέτρου για ΣΗΘΥΑ – SA.56826
Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ενέργεια και το περιβάλλον 2014, την παράταση έως το 2026 και την τροποποίηση υφιστάμενου γερμανικού μέτρου για τη στήριξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από νέες, εκσυγχρονισμένες και μετασκευασμένες μονάδες ΣΗΘΥΑ

02.06.2021 Μη οικονομική δραστηριότητα το ιταλικό σύστημα ασφάλισης – ΓεΔΕΕ Τ-223/18
Η εισαγωγή ορισμένων στοιχείων ανταγωνισμού, που αυξάνουν την αποδοτικότητα ενός εθνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο βασίζεται στην αρχή της αλληλεγγύης και επιδιώκει κοινωνικό σκοπό, δεν αρκούν για να ανατρέψουν τη μη οικονομική φύση του συγκεκριμένου συστήματος

01.06.2021 Έγκριση ελληνικού καθεστώτος ενισχύσεων προς τουριστικές επιχειρήσεις – SA.63123
Η Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)

28.05.2021 Έγκριση ιρλανδικού μέτρου για ζωντανές εκδηλώσεις λόγω κορωνοϊού – SA.63067
H Επιτροπή ενέκρινε ιρλανδικό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη παραγωγών και φορέων προώθησης ζωντανών εκδηλώσεων, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)

27.05.2021 Έγκριση ελληνικού σχεδίου αξιολόγησης καθεστώτος βάσει ΓΑΚ – SA.61580
Η Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο αξιολόγησης του καθεστώτος ενισχύσεων βάσει του ΓΑΚ 651/2014 για την Επιχειρηματικότητα των Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

26.05.2021 Έγκριση εσθονικού μέτρου στον τομέα του κινηματογράφου λόγω κορωνοϊού – SA.62801
H Επιτροπή ενέκρινε εσθονικό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη των παραγωγών και των διανομέων κινηματογραφικών ταινιών, καθώς και των ιδιοκτητών κινηματογράφων, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)

21.05.2021 Έγκριση δανικού μέτρου προς τοπικές εφημερίδες λόγω κορωνοϊού – SA.63029
Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1), δανικό καθεστώς ενισχύσεων, με σκοπό τη στήριξη των εκδοτών εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων που επλήγησαν από την πανδημία

Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.