Αγγλικά

28.02.2021 Δημόσια Διαβούλευση για τις κρατικές ενισχύσεις για τα ΣΕΚΕΕ
Η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει έως τις 20 Απριλίου 2021 σχετικά με την προτεινόμενη αναθεώρηση της Ανακοίνωσης για τα Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος 2014

19.02.2021 Έγκριση αυστριακού μέτρου για διοργανωτές εκδηλώσεων λόγω κορωνοϊού – SA.60117
Η Επιτροπή ενέκρινε ένα αυστριακό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη των διοργανωτών εκδηλώσεων, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)

19.02.2021 Έγκριση ελληνικού μέτρου ενισχύσεων προς ΜΜΕ λόγω κορωνοϊού – SA.61802
Η Επιτροπή ενέκρινε ως συμβατό ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων προς ΜΜΕ ορισμένων οικονομικών τομέων, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)

19.02.2021 Tροποποίηση ελληνικών μέτρων ενισχύσεων λόγω κορωνοϊού – SA.61843 & SA.61916
Η Επιτροπή ενέκρινε την παράταση, έως τις 31.12.2021, πέντε εγκεκριμένων ελληνικών καθεστώτων ενισχύσεων λόγω κορωνοϊού (SA.56839/2020, SA.58367/2020, SA.58616/2020, SA.58368/2020 και SA.59033/2020), καθώς και την τροποποίηση του υφιστάμενου καθεστώτος SA.59033 για τη στήριξη του τομέα του πολιτισμού στην Αθήνα, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)

18.02.2021 Έγκριση ελληνικού μέτρου προς τα ΚΤΕΛ λόγω κορωνοϊού – SA.61573
Η Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό μέτρο κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη των εταιριών αστικών και υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)

18.02.2021 Τροποποίηση μέτρου για επιχειρήσεις στη Νότια Ιταλία λόγω κορωνοϊού – SA.61940
Η Ιταλία κοινοποίησε την παράταση και τροποποίηση ενός υφιστάμενου ιταλικού καθεστώτος άμεσων επιχορηγήσεων (SA.58802/2020) προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περιοχές της Νότιας Ιταλίας και έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)

17.02.2021 Αποζημίωση γαλλικών αεροπορικών εταιριών λόγω κορωνοϊού – ΓεΔΕΕ T-259/20
H χορήγηση αποζημιώσεων από ένα κράτος μέλος μόνον προς όσες αεροπορικές εταιρίες έχουν την κύρια εγκατάστασή τους σε αυτό, με σκοπό την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από έκτακτα γεγονότα, όπως η πανδημία του κορωνοϊού, συνιστά συμβατή κρατική ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ

12.02.2021 Έγκριση σλοβενικού μέτρου στον τομέα του κυνηγιού λόγω κορωνοϊού – SA.61211
Η Επιτροπή ενέκρινε ένα σλοβενικό καθεστώς ενισχύσεων προς τους διαχειριστές των χώρων κυνηγιού, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)

12.02.2021 Έγκριση ολλανδικών αποζημιώσεων των ζωολογικών κήπων λόγω κορωνοϊού – SA.59706
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ, ολλανδικό καθεστώς ενισχύσεων, με σκοπό την αποζημίωση των ζωολογικών κήπων που λειτουργούν στην Ολλανδία για τις ζημίες που υπέστησαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού

05.02.2021 Κίνηση επίσημης διαδικασίας έρευνας ρουμανικού μέτρου για την Oltenia – SA.59974
Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει την επίσημη διαδικασία έρευνας, προκειμένου να διαπιστώσει εάν το ρουμανικό σχέδιο αναδιάρθρωσης της Complexul Energetic Oltenia SA («CE Oltenia») είναι σύμφωνο με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων 2014

04.02.2021 Έγκριση αυστριακών ενισχύσεων του ταξιδιωτικού τομέα λόγω κορωνοϊού – SA.60521
Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.2), ένα αυστριακό καθεστώς για τη στήριξη των διοργανωτών ταξιδιωτικών πακέτων και των εμπόρων που διευκολύνουν συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς

28.01.2021 Έγκριση ιταλικών μέτρων προς διανομείς καυσίμων λόγω κορωνοϊού – SA.61599
Η Επιτροπή ενέκρινε ένα ιταλικό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες διανομής καυσίμων σε ιταλικές οδούς, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)

28.01.2021 5η Τροποποίηση Προσωρινού Πλαισίου κρατικών ενισχύσεων 2020 λόγω κορωνοϊού
Η Επιτροπή αποφάσισε να παρατείνει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού, καθώς και να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του, αυξάνοντας τα ανώτατα όρια που καθορίζονται σε αυτό και δίνοντας τη δυνατότητα μετατροπής ορισμένων επιστρεπτέων μέσων σε άμεσες επιχορηγήσεις

26.01.2021 Έγκριση 2ου πανευρωπαϊκού ΣΕΚΕΕ για την αξιακή αλυσίδα των συσσωρευτών
Η Επιτροπή ενέκρινε το δεύτερο Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος («ΣΕΚΕΕ») για τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας στην αξιακή αλυσίδα των συσσωρευτών με τίτλο «Ευρωπαϊκή Καινοτομία για τους Συσσωρευτές», σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής για τα ΣΕΚΕΕ 2014

26.01.2021 Παράταση του ελληνικού Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας – SA.56102
Η Επιτροπή ενέκρινε την παράταση έως τον Μάρτιο του 2021 του ελληνικού Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014

26.01.2021 Έγκριση γαλλικού μέτρου επιδότησης μισθού λόγω κορωνοϊού – SA.60965
Η Επιτροπή ενέκρινε γαλλικό καθεστώς επιδότησης μισθών εργαζομένων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ξενοδοχείων, του τουρισμού και των εκδηλώσεων, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.10)

18.01.2021 Έγκριση ελληνικού μέτρου χρηματοδότησης της Κεντρικής Οδού Α.Ε. – SA.54273
Η Επιτροπή ενέκρινε, με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ, χρηματοδότηση, ύψους 442 εκατ. ευρώ, για την κατασκευή του βόρειου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (E65), καθώς και λειτουργικές ενισχύσεις, συνολικού προϋπολογισμού 38 εκατ. ευρώ, σε περίπτωση που τα έσοδα από τα διόδια δεν επαρκούν για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης του συγκεκριμένου τμήματος

12.01.2021 Έγκριση κυπριακού καθεστώτος στον τομέα του τουρισμού λόγω κορωνοϊού – SA.59668
Η Επιτροπή ενέκρινε κυπριακό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη των παρόχων ταξιδιωτικών υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού στην Κύπρο, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.2) και τη Σύσταση 2020/648 της Επιτροπής

11.01.2021 Κροατικά μέτρα για τον τουρισμό και τον αθλητισμό λόγω κορωνοϊού – SA.60265
Η Επιτροπή ενέκρινε κροατικό καθεστώς κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη των επιχειρήσεων όλων των μεγεθών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αθλητισμού και του τουρισμού, καθώς και σε άμεσα συναφείς με αυτούς τομείς, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1 και 3.2)

31.12.2020 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης στον τομέα της αλιείας
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 44 του απαλλακτικού Κανονισμού 1388/2014, διάφορα καθεστώτα αποζημίωσης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

31.12.2020 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης βάσει του ΓΑΚ
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 50 του ΓΑΚ 651/2014, διάφορα καθεστώτα αποζημιώσεων για επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες

31.12.2020 Ελληνικά καθεστώτα για έργα τοπικής ανάπτυξης (ΤΑΠΤοΚ) βάσει ΓΑΚ
Η Ελλάδα θέσπισε βάσει του άρθρου 14 του ΓΑΚ 651/2014 διάφορα καθεστώτα ενισχύσεων για την Τοπική Ανάπτυξη σε διάφορες περιοχές της χώρας και προέβη στην τροποποίηση ορισμένων υφιστάμενων καθεστώτων ενισχύσεων για την Τοπική Ανάπτυξη

31.12.2020 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης στον αγροτικό τομέα
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 30 του απαλλακτικού Κανονισμού 702/2014 για τον γεωργικό τομέα, διάφορα καθεστώτα αποζημιώσεων για επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες

29.12.2020 Έγκριση νέας ιταλικής ενίσχυσης προς την Alitalia λόγω κορωνοϊού – SA.59188
Η Επιτροπή ενέκρινε, με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ, ιταλικό μέτρο αποζημίωσης, ύψους 73,02 εκατομμυρίων ευρώ, προς την αεροπορική εταιρία Alitalia για περαιτέρω ζημιές που υπέστη λόγω κορωνοϊού

23.12.2020 Έγκριση τσεχικών μέτρων για τον αθλητισμό λόγω κορωνοϊού – SA.59340 & SA.59353
Η Επιτροπή ενέκρινε δύο τσεχικά καθεστώτα ενισχύσεων για τη στήριξη κερδοσκοπικών και μη κερδοσκοπικών αθλητικών οργανισμών που συμμετέχουν σε επαγγελματικά πρωταθλήματα, καθώς και εταιριών που διοργανώνουν αθλητικές εκδηλώσεις, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)

23.12.2020 Έγκριση ιταλικών αποζημιώσεων των αεροπορικών εταιριών λόγω κορωνοϊού – SΑ.59029
Η Επιτροπή ενέκρινε, με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ, ιταλικό καθεστώς ενισχύσεων, με σκοπό την αποζημίωση των αεροπορικών εταιρειών με άδεια εκμετάλλευσης στην Ιταλία για τις ζημίες που υπέστησαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού

23.12.2020 Έγκριση ελληνικού μέτρου για την Aegean Airlines λόγω κορωνοϊού – SA.59462
Η Επιτροπή ενέκρινε, με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ, ελληνικό μέτρο αποζημίωσης της αεροπορικής εταιρίας Aegean Airlines, συνολικού προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ

22.12.2020 Έγκριση κυπριακού καθεστώτος στον αγροτικό τομέα λόγω κορωνοϊού – SA.60263
Η Επιτροπή ενέκρινε ένα κυπριακό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη ομάδων παραγωγών και οργανώσεων παραγωγών που δραστηριοποιούνται στη διανομή αγροτικών προϊόντων στην Κύπρο, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)

22.12.2020 Έγκριση πολωνικών ενισχύσεων προς την εταιρία LOT λόγω κορωνοϊού – SA.59158
Η Επιτροπή ενέκρινε δύο πολωνικά μέτρα ενισχύσεων (επιδοτούμενο δάνειο και ανακεφαλαιοποίηση), συνολικού προϋπολογισμού περίπου 650 εκατομμύρια ευρώ (2,9 δισεκατομμύρια PLN), για τη στήριξη της αεροπορικής εταιρίας LOT λόγω κορωνοϊού, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού

22.12.2020 Έγκριση γερμανικού μέτρου για βιώσιμες τοπικές δημόσιες συγκοινωνίες – SA.57783
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του άρθρου 93 ΣΛΕΕ, ένα γερμανικό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη καινοτόμων έργων που αποσκοπούν στην ενίσχυση των βιώσιμων τοπικών δημόσιων μεταφορών μέσω επενδυτικών έργων και έργων καινοτομίας, συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατομμυρίων ευρώ

Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.