Αγγλικά


ΣΥΝΔΡΟΜΕΣΤο ποσό της συνδρομής καλύπτει την αγορά των συμβατικών τευχών του έτους και την πρόσβαση στην πλούσια πληροφοριακή ιστοσελίδα του περιοδικού.

ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ
Εσωτερικού Εξωτερικού Εσωτερικού Εξωτερικού
Φυσικά Πρόσωπα 80 € 95 € 30 € 35 €
Νομικά Πρόσωπα 120 € 135 € 45 € 50 €


Μπορείτε να εγγραφείτε άμεσα με χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας, είτε να συμπληρώσετε το δελτίο συνδρομής.

Μπορείτε επίσης να απευθύνεστε στην κα Ε. Μπεχλιβανίδου στα τηλ: 2310 476103, 2310 486947, e-mail: mopadis@cieel.gr.

* Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής.
 
Εκδόσεις
Κατάλογος Εκδόσεων
ΔηΣΚΕ
   Παρουσίαση
   Στοιχεία Έκδοσης
   Συνδρομές
   Τεύχη
   Οδηγίες συγγραφής
 


ΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.