Αγγλικά

Για πληροφορίες σχετικά με θέματα κρατικών ενισχύσεων μπορείτε να απευθύνεσθε στο:
  • Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου
    ΜΟΝΑΔΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
    Δ/νση:Τ.Θ. 14, 55102 Καλαμαριά
    τηλ. 2310-486.947, fax: 2310-476.105
    e-mail: moke@cieel.gr
 
Επικοινωνία
Φόρμα Επικοινωνίας
Πληροφορίες
 


ΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.